Nedtagning av träd längs med Tunabäcksvägen

På grund av risk för fallande träd kommer avverkning att ske längs med Tunabäcksvägen.

Under hösten har flertalet vindfällor skett i anslutning till Logistikparkens etableringsområde och ur säkerhetssynpunkt kommer träd längs med Tunabäcksvägen att avverkas.