Ingen större sprängning under vecka 49

Under vecka 49 så sker ingen större sprängning på logistikparkens område. Däremot så förekommer mindre, täckta sprängningar löpande mellan måndag till torsdag.

För information om exakta tider när sprängningarna sker så ring nedanstående telefonnummer. Där läses aktuella tider för sprängning in.

Telefonnummer: 070-283 28 62

Signaler innan sprängning

Inför varje sprängning varnar vi med korta ljudsignaler (_ _ _), det blir en kort tystnad strax före sprängning och slutligen ljuder en lång ljudsignal (____) som markerar att sprängningen är över.

Dela denna nyhet