Infart till Petersviksgatan påverkas
tillfälligt på grund av VA-arbeten

Från och med måndagen den 28 mars så påbörjas VA-arbeten vid infarten till Petersviksgatan. Arbetet kommer att påverka framkomligheten på Tunabäcksvägen och infarten till Petersviks-
gatan kommer att stängas av. Även busshållplatsen i Petersvik kommer att tillfälligt flyttas.
Planerad arbetstid beräknas vara cirka fyra veckor.

Ett arbete med dragning av nya VA-ledningar till Logistikparken påbörjas måndagen den 28 mars och kommer att påverka infarten till Petersviksgatan. Trafiken kommer att ledas om och dirigeras in via Granbacken med orangea vägvisningsskyltar.

Omledning av trafik hänvisas med orangea skyltar. Infart till Petersviksgatan flyttas till Granbacken under fyra veckor.

Tillfällig flytt av busshållplats
Busshållplatsen i Petersvik kommer i samband med arbetet att flyttas tillfälligt. Trafikanter hänvisas till det tillfälliga hållplatsläget med hjälp av skyltar och en tillfällig gångväg kommer att upprättas förbi arbetsområdet.

Tillfällig avstängning av Petersviksgatan och flytt av hållplats under fyra veckor

Mer information om busstrafiken hittar du på www.dintur.se

Du hittar även mer information om trafikstörningar på Sundsvall Växer

Dela denna nyhet