Försiktig sprängning under vecka 39

Under vecka 39 – måndag till torsdag – så kommer försiktig sprängning att genomföras på logistikparkens område. Försiktig sprängning innebär att mängden sprängmedel är begränsad och kommer att dämpas med sprängmattor.

Projektet har vid schaktarbetet stött på berg som kräver sprängning. Sprängningen görs för att arbetet med nedläggning av ny färskvattentub till Ortviken ska kunna fortsätta genom området.

En riskbedömning inför arbetet har genomförts av företaget Metron och bedömningen visar ingen risk för påverkan på närliggande fastigheter.

Foto: Peab
Markeringarna i bilden visar delar av berg som ligger i schakten och som kräver sprängning.