• Sprängning vecka 13+14

  2021-03-29

  Sprängning kommer att ske torsdag den 1/4 runt klockan 12, samt torsdag den 8/4 efter klockan 16.

  För att få information om exakta tider när sprängningarna sker så finns möjligheten att ringa ett telefonnummer där aktuella tider för sprängning läses in.


  Telefonnummer: 070-283 28 62

  .

  Signaler innan sprängning

  Inför varje sprängning varnar vi med korta ljudsignaler (_ _ _), det blir en kort tystnad strax före sprängning och slutligen ljuder en lång ljudsignal (____) som markerar att sprängningen är över.