• Säkerhetsåtgärder på Logistikparkens arbetsområde inför byggstart

  2020-06-05

  Från och med måndag den 8 juni kommer arbetsområdet i Petersvik att stängslas in. Det är en säkerhetsåtgärd för att vilt eller människor inte ska komma till skada när  arbeten i området startar.

  Varför stängsla in?
  Det handlar bland annat om att minimera risken att någon obehörig eller att vilt tar sig in på arbetsområdet. Vid avverkning och schaktarbeten är det viktigt att området inte beträds på grund av skaderisk. För allas säkerhet är det därför förbjudet att försöka ta sig in på arbetsområdet. Överträdelser klassas som olaga intrång.

  Området kommer att vara skyltat och infart till området stängs av med grind.
  En grusplan kommer även att anläggas för att förbereda för uppställning av byggbodar.

  Området som är gulmarkerat i bilden kommer att stängslas in.
  Illustration: Peab Anläggning
  Dela denna nyhet