• Styrelsen i Sundsvall Logistikpark har fattat beslut om slutlig investering

  2020-03-26

  Idag, 26 mars, har styrelsen för Sundsvall Logistikpark AB fattat beslut om slutlig investering. Logistikparken som omfattar ny kombiterminal, etableringsytor och containerhamn, är ett samverkansprojekt med flera parter med syfte att skapa effektiva och hållbara transporter i Sundsvallsregionen.

  Dagens beslut i Sundsvall Logistikpark AB är det första formella beslutet på väg fram till att slutligt investeringsbeslut kan fattas av kommunfullmäktige den 25 maj.

  Visionsbild Logistikparken. Illustration: Ramböll

  Ärendet i sin helhet tillsammans med bilagor hittar du här:
  Slutligt investeringsbeslut SLPAB 2020

  Dela denna nyhet