• Logistikparkens miljötillstånd vinner laga kraft

  2019-07-10

  Onsdag 10 juli 2019

  Idag meddelade Högsta Domstol ett positivt besked för logistikparken

  Högsta Domstol meddelade idag att den positiva dom som lämnats av mark- och miljödomstolen inte kommer att omprövas. Detta betyder att logistikparkens miljötillstånd har vunnit laga kraft och nu väntar projektet på ett slutligt investeringsbeslut i kommunfullmäktige.

  -Det här är en viktig milstolpe för projektet, säger Sven Magnusson, vd, Sundsvall Logistikpark.

  Sundsvalls hamn kommer att byggas ut med en containerhamn, en kombiterminal med logistikytor i anslutning till hamnen samt tillhörande vägar och järnvägar.