• Fem miljarder till infrastruktur i Sundsvall

  2018-06-08
  Regeringen anslår totalt 622 miljarder kronor till infrastruktursatsningar fram till år 2029. Av dem tillfaller drygt fem miljarder projekt i Sundsvalls kommun och de ska bland annat användas till bygge av resecentrum och en ny E14-anslutning.

  Avsatta statliga medel i nationell transportplan 2018-2029

  • Sundsvall C–Dingersjö, dubbelspårsutbyggnad, 2 278 miljoner kronor
  • E4 Sundsvall, kvarvarande arbete, 245 miljoner kronor
  • Dingersjö, mötesstationer och kapacitetsförstärkning, 444 miljoner kronor
  • Bergsåker, triangelspår, 322 miljoner kronor
  • Sundsvalls hamn, Tunadalsspåret, Malandstriangeln m.m., 743 miljoner kronor
  • E14, Sundsvall–Blåberget, 260 miljoner kronor
  • Resecentrum Sundsvall (statlig medfinansiering), 71 miljoner kronor
  • Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m.m., 544 miljoner kronor
  • Sundsvall–Ånge, kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder – inkl. säkerhetshöjande åtgärder, 189 miljoner kronor

  Totalt: 5 096 miljoner kronor

  Till detta tillkommer följande nödvändiga satsningar för Sundsvall utanför kommunen

  • Långsele – Västeraspby, reinvestering, 550 miljoner kronor
  • Ostkustbanan, etapp Gävle–Kringlan, kapacitetshöjning, 3600 miljoner
  • Söderhamn–Kilafors, ökad kapacitet, STAX 25 och lastprofil C, 102 miljoner kronor
  • Kilafors–Holmsveden, kapacitetsåtgärder, 110 miljoner kronor
  • E4, Kongberget–Gnarp, 923 miljoner kronor
  • Ostkustbanan, fyrspår (Uppsala-länsgränsen Uppsala/Stockholm), 2 366 miljoner kronor
  • Ånge–Östersund, kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder, 123 miljoner kronor

  Totalt: 7 774 miljoner kronor

   

  Källa: Pressmeddelande, Sundsvalls kommun