• Positivt besked för logistikparken

  2018-12-14

  Idag, fredagen den 14 december 2018, meddelade Mark- och miljödomstolen ett positivt besked för logistikparken.

  Sundsvall Logistikpark illustration

  Idag offentliggjordes det att Mark- och miljööverdomstolen avslår yrkande om att Sundsvall Logistikpark tillståndsansökan ska avvisas.

  Bolagets yrkande om verkställighetsförordnande har dock avslagits. Det betyder att bolaget måste vänta med byggstart tills domen vunnit laga kraft.

   

   

  Dela denna nyhet
 • Byggplats har nu landat i Sundsvalls brevlådor

  2018-12-12

  Årets senaste nummer av Byggplats har nu delats ut till alla hushåll i Sundsvall.

  Du som vill kan läsa tidningen här Byggplats 2-2018 eller på tidningens webbplats www.byggplatssundsvall.se

  Dela denna nyhet
 • Fem miljarder till infrastruktur i Sundsvall

  2018-06-08
  Regeringen anslår totalt 622 miljarder kronor till infrastruktursatsningar fram till år 2029. Av dem tillfaller drygt fem miljarder projekt i Sundsvalls kommun och de ska bland annat användas till bygge av resecentrum och en ny E14-anslutning.

  Avsatta statliga medel i nationell transportplan 2018-2029

  • Sundsvall C–Dingersjö, dubbelspårsutbyggnad, 2 278 miljoner kronor
  • E4 Sundsvall, kvarvarande arbete, 245 miljoner kronor
  • Dingersjö, mötesstationer och kapacitetsförstärkning, 444 miljoner kronor
  • Bergsåker, triangelspår, 322 miljoner kronor
  • Sundsvalls hamn, Tunadalsspåret, Malandstriangeln m.m., 743 miljoner kronor
  • E14, Sundsvall–Blåberget, 260 miljoner kronor
  • Resecentrum Sundsvall (statlig medfinansiering), 71 miljoner kronor
  • Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m.m., 544 miljoner kronor
  • Sundsvall–Ånge, kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder – inkl. säkerhetshöjande åtgärder, 189 miljoner kronor

  Totalt: 5 096 miljoner kronor

  Till detta tillkommer följande nödvändiga satsningar för Sundsvall utanför kommunen

  • Långsele – Västeraspby, reinvestering, 550 miljoner kronor
  • Ostkustbanan, etapp Gävle–Kringlan, kapacitetshöjning, 3600 miljoner
  • Söderhamn–Kilafors, ökad kapacitet, STAX 25 och lastprofil C, 102 miljoner kronor
  • Kilafors–Holmsveden, kapacitetsåtgärder, 110 miljoner kronor
  • E4, Kongberget–Gnarp, 923 miljoner kronor
  • Ostkustbanan, fyrspår (Uppsala-länsgränsen Uppsala/Stockholm), 2 366 miljoner kronor
  • Ånge–Östersund, kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder, 123 miljoner kronor

  Totalt: 7 774 miljoner kronor

   

  Källa: Pressmeddelande, Sundsvalls kommun

  Dela denna nyhet
 • Nu är nya numret av Byggplats ute!

  2018-06-01

  Nu finns nya numret av  tidningen Byggplats ute där du bland annat kan läsa om vårt arbete med CEEQUAL.
  Du som inte fått hem tidningen i brevlådan kan läsa den på  www.byggplatssundsvall.se eller som pdf:  Byggplats 1, 2018

  Tidningen skickas ut till alla hushåll i Timrå och Sundsvall.

  Byggplats 1-2018

   

  Dela denna nyhet
 • Fältundersökningar i Petersvik mellan 23-27 april

  2018-04-23

  Under vecka 17 (23 april – 27 april) kommer Ramböll att genomföra kompletterande fältundersökningar i Petersvik. Undersökningarna sker med borrbandvagn under måndag-fredag, samt kompletteras med grävmaskin under tisdag-torsdag.

  Grävmaskinen används bland annat för att ta prover av morän vid de planerade etableringsytorna. Provgroparna kommer att fyllas igen innan grävmaskinisten lämnar området.

  Undersökningarna sker endast under vardagar mellan klockan 08.00-17.00.

  Borrbandvagn som kommer användas vid undersökningarna

  Kommer jag att påverkas om jag bor i närheten?

  Borrningarna och grävningarna kommer med största sannolikhet inte att medföra störande buller vid närliggande bostadsområden.

  Säkerhetsavståndet till provtagningarna är några tiotals meter och du kan vistas i området utan risk. Ni måste dock följa fältpersonalens anvisningar.

  Har du frågor gällande provtagningarna
  Katarina Eriksson Lindberg (provgropar), 070-548 46 07
  Roger Henriksson (borrbandvagn), 070-347 35 28
  Daniel Nilsson, 072-506 61 79

  Frågor gällande logistikparksprojektet
  Sven Magnusson, VD Sundsvall Logistikpark AB, 070-333 36 79
  Magnus Borgström, projektledare Sundsvall Logistikpark AB, 060-19 22 98

  Dela denna nyhet