• PEAB kommer att bygga den nya kombiterminalen i Sundsvall

  2017-03-29

  Jimmy Bergström och Jörgen Eriksson från Peab, Sven Magnusson och Magnus Borgström från Sundsvall Logistikpark AB.

  Nu står det klart att det blir PEAB Anläggning AB som kommer att projektera och bygga den nya kombiterminalen i Sundsvall. Kontraktet sträcker sig fram till år 2021 då den nya kombiterminalen i logistikparken planeras öppna.

  På tisdagen tecknade Sundsvall Logistikpark AB avtal med byggföretaget PEAB för byggnationen av den nya kombiterminalen i anslutning till Sundsvalls hamn. Kontraktet omfattar planering och byggande av en kombiterminal, samt logistikytor och infrastrukturlösningar.

  – Jättekul, att än en gång vara med och påverka Sundsvalls framtid. Sundsvall är en av de hetaste marknaderna i Sverige just nu, säger Jörgen Eriksson, regionchef, PEAB Anläggning AB.

  Startar med projektering
  Avtalet med PEAB är en så kallad totalentreprenad i samverkan. Sundsvall Logistikpark AB och PEAB ska nu göra ett gemensamt arbete med projektering av terminalen och byggnation kan påbörjas först när alla tillstånd och beslut är fattade.

  – Nu går projektet in i en ny fas och vi är mycket nöjda med upphandlingen. PEAB är erfarna på området och en rekommenderad entreprenör, säger logistikparkens projektledare Magnus Borgström.

  Inflyttning i den nya terminalen 2021
  Med den nya kombiterminalen kan mer gods flyttas över från väg till järnväg, vilket är bra för miljön, främst genom att få bort tung trafik från vägarna. Kombiterminalen ger möjligheter för näringslivet att nyttja effektiva och miljövänliga transporter till och från Sundsvall. Terminalen är en del av en större satsning som kommunen gör tillsammans med SCA och Trafikverket för ett hållbart transportnav med kopplingar mellan tåg, fartyg och lastbil i Sundsvallsregionen.

  När kombiterminalen flyttas ut i anslutning till hamnen så frigörs även ytor i centrala Sundsvall, till förmån för utbyggnaden av ett nytt resecentrum. Målsättningen är att flytten till den nya logistikparken ska kunna ske under år 2021.

  Dela denna nyhet
 • Järnvägsplanen för Birsta tillgänglig för granskning

  2017-03-15

  Den 21 mars till den 21 april 2017 ställer Trafikverket ut järnvägsplanen för Birsta för granskning. Det innebär att du kan ta del av förslaget på en järnvägsutbyggnad med ytterligare spår vid Birsta mötesstation.

  Järnvägsplanen omfattar utbyggnad av ett tredje spår vid Birsta mötesstation samt ytterligare ett spår längs Ådalsbanan för delen Birsta mötesstation – E4. Åtgärderna ingår i ”Projekt Maland- och Tunadalsspåret”. Planen består av kartor och beskrivningar av hur järnvägen ska byggas ut samt av samrådsredogörelsen.

  Samråd under arbetet med planen

  Under arbetet med att ta fram järnvägsplanen har Trafikverket haft samråd och dialog med allmänhet och berörda fastighetsägare, företag, myndigheter och Sundsvalls kommun om deras behov. Utifrån de förutsättningar som finns har synpunkter arbetats in i vägplanen. Även under granskningsperioden finns möjlighet att lämna in synpunkter till Trafikverket innan planen fastställs.

  Här finns järnvägsplanen

  Under granskningsperioden finns järnvägsplanen att ta del av på följande platser under ordinarie öppettider för respektive verksamhet:

  • Trafikverket, Nattviksgatan 8 i Härnösand
  • Sundsvalls kommun, Norrmalmsgatan 4 i Sundsvall

  Från den 21 mars finns järnvägsplanen även på webben, under Dokument och Aktuella handlingar för Birsta- järnvägsutbyggnad.

  Dela denna nyhet
 • Öppet hus med information om järnvägsplanen för Birsta – järnvägsutbyggnad

  2017-03-15

  Tisdag den 4 april bjuder Trafikverket in till ett öppet hus i Sköns församlingsgård, Kyrkvägen 49 i Sundsbruk, kl 17.00-20.00 för att informera om järnvägsplanen. En allmän information hålls kl 18.30.

  Järnvägsplanen omfattar utbyggnad av ett tredje spår vid Birsta mötesstation samt ytterligare ett spår längs Ådalsbanan för delen Birsta mötesstation – E4. Åtgärderna ingår i ”Projekt Maland- och Tunadalsspåret”.

  Fram till den 21 april har alla som berörs, såsom sakägare, allmänhet, organisationer och myndigheter möjlighet att lämna synpunkter på planen. Järnvägplanens granskningshandling hittar du här på webben från den 21 mars, under Dokument och Aktuella handlingar för Birsta – järnvägsutbyggnad

   

  Dela denna nyhet