• NYTT NUMMER AV BYGGPLATS SUNDSVALL

  2017-12-11

  Ett nytt nummer av Byggplats Sundsvall är nu ute. Tidningen skickas ut till alla hushåll i Timrå och Sundsvall. Här kan du läsa om massor av spännande byggprojekt, samhällsprojekt och annat som händer i våra kommuner. Bland annat om hur logistikparken som hållbart transportnav för gods hänger ihop med alla de spännande infrastrukturprojekt som pågår i Sundsvall.

  Klicka här för att läsa det nya numret av Byggplats

  Byggplats, nr2 2017

   

  Dela denna nyhet
 • Trafikverket kungör järnvägsplan Tunadal

  2017-10-10

  Kungörande och granskning av järnvägsplan för ombyggnad av Tunadalsspåret delen Huggsta-Sundsvalls hamn i Sundsvalls kommun, Västernorrlands län.

  Trafikverket Region Mitt har upprättat ett förslag till järnvägsplan för ombyggnad av Tunadalsspåret på delen Huggsta – Sundsvalls hamn i Sundsvalls kommun. Denna järnvägsplan omfattar även ombyggnad av Johannedalsvägen (kommunal allmän väg) vid Johannedals industriområde samt Tunadals sågverk. Åtgärderna ingår i ”Projekt Maland och Tunadalsspåret.
  Planen finns tillgänglig för granskning under tiden 2017-10-10 – 2017-11-10 hos:
  – Trafikverket Region Mitt, Nattviksgatan 8, Härnösand
  – Sundsvalls kommun, Norrmalmsgatan 4, Sundsvall
  – Trafikverkets webbplats www.trafikverket.se/maland

  Ombyggnad av den kommunala enskilda vägen ”Ekenäsvägen” med ny vägbro över järnvägen kommer inte att omfattas av beslut om fastställelse. Denna väg kommer att regleras i ny detaljplan som kommunen upprättar.
  Den mark eller det utrymme som behövs för byggande av järnväg och väg (Johannedalsvägen) framgår av plankartorna i handlingarna. Den mark som redovisas på plankartorna kan komma att tas i anspråk med vägrätt eller tvång genom inlösen enligt lagen om byggande av järnväg, respektive tillfällig nyttjanderätt. När järnvägsplanen fastställts och vunnit laga kraft är ägare eller innehavare av särskild rätt skyldig att mot ersättning överlåta eller upplåta marken eller utrymmet som behövs för byggande av järnväg och väg.
  Representanter från projektet lämnar information om planen den 18 oktober 2017, kl. 17 – 20.30 med allmän information kl. 18:30.
  Plats: Sköns församlingsgård, Kyrkvägen 49, 863 36 Sundsbruk.
  Synpunkter ska ha inkommit till Trafikverket Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge eller via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se senast 2017-11-10. Märk brev och e-post med ”Järnvägsplan Tunadal, TRV 2015/35757”.
  Om du vill ha mer information kontakta Trafikverket Region Mitt, Håkan Åberg, projektledare 010-123 73 88, e-post hakan.aberg@trafikverket.se eller Mats Svensson, projekteringsledare, 070-326 32 03, e-post mats.a.svensson@trafikverket.se

  Dela denna nyhet
 • Sundsvall Logistikpark satsar på hållbara lösningar redan i projekteringsskedet

  2017-06-22

  Nu står det klart att Sundsvall Logistikpark kommer att använda sig av hållbarhetscertifieringssystemet CEEQUAL ett program för att bedöma och betygsätta hur väl ett anläggningsprojekt hanterar hållbarhetsfrågor.

  Hållbarhetsfrågan har fått ett ökat fokus i anläggningsbranschen och engagerar idag flera stora aktörer. Som en del i arbetet för ökad hållbarhet i Sundsvall väljer Sundsvall Logistikpark AB att använda CEEQUAL som system för hållbarhetsstyrning och avser även att certifiera kombiterminalen med tillhörande logistikytor.

  Systemet bedömer hållbarhetsarbete i anläggningsprojekt och är utformat för att uppmuntra och premiera beställare, projektörer och entreprenörer att göra mer än lagkraven inom hållbarhetsområdet för att uppnå miljömässiga, sociala och ekonomiska resultat.

  – För oss på logistikparken är miljö och hållbarhet självklart i fokus och vi försöker hitta effektiva lösningar för att kunna bygga ett transportnav i Sundsvall med en så begränsad miljöpåverkan som möjligt. CEEQUAL-certifieringen kommer definitivt att hjälpa oss att reflektera över varje val vi kommer att göra – på ett strukturerat sätt, säger Madeleine Byström, samordnare för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö, vid Sundsvall Logistikpark AB.

  Beslutet att använda CEEQUAL togs vid det senaste styrelsemötet och nu väntar en ansökan om att få starta med arbetet.

  I projekteringsskedet fokuserar hållbarhetsarbetet på att använda system och rutiner som undersöker miljömässiga och sociala konsekvenser för olika byggmetoder. Detta ökar möjligheten att välja de lösningar som är bäst för miljön, projektet och de närboende.

  Under utförandeskedet kan det t.ex. handla om att välja energieffektiva arbetsmaskiner för att minska både energianvändning och koldioxidutsläpp, optimering av schakt och återfyllning för att minska transportbehov samt åtgärder som förhindrar läckage av föroreningar ut i vattnet.

  Certifieringen ska på sikt ge mervärden både för Logistikparkens framtida ägare, verksamhetsutövare och för regionen i stort.

  Dela denna nyhet
 • Geotekniska undersökningar i Petersvik mellan 5-23 juni

  2017-06-02

  Mellan 5 juni – 23 juni kommer Ramböll att ta markprover i Petersvik för att säkra kvaliteten i jorden och berget. En borrbandvagn kommer att användas under vecka 24–25 för att ta prover nere i berget. Teknikerna arbetar i området på vardagar mellan tiderna 07.00–17.00.

  Det är ingen risk att vistas i området då säkerhetsavståndet till borrvagnen bara är några enstaka meter. Vi föreslår att man håller sig cirka 20 m från borrvagnen vid borrning.

  Borrbandvagnen med larvfötter

  Kontaktpersoner

  Frågor om undersökningarna
  Maria Åström, Geohjälp
  Telefon: 070-667 39 49, E-post: maria@geohjalp.se

  Övriga frågor om Sundsvall Logistikpark
  Magnus Borgström, Projektledare Sundsvall Logistikpark AB,
  Telefon: 060-19 25 99, E-post: magnus.borgstrom@sundsvall.se

   

  Dela denna nyhet
 • Nytt nummer av Byggplats Sundsvall

  2017-05-23

  Ett nytt nummer av Byggplats Sundsvall är nu ute. Tidningen skickas ut till alla hushåll i Timrå och Sundsvall. Här kan du läsa om massor av spännande byggprojekt, samhällsprojekt och annat som händer i våra kommuner. Bland annat om hur logistikparken kommer att göra det enklare för godset att resa, vilket också blir bättre för miljön.

  Byggplats Sundsvall

  Dela denna nyhet
 • PEAB kommer att bygga den nya kombiterminalen i Sundsvall

  2017-03-29

  Jimmy Bergström och Jörgen Eriksson från Peab, Sven Magnusson och Magnus Borgström från Sundsvall Logistikpark AB.

  Nu står det klart att det blir PEAB Anläggning AB som kommer att projektera och bygga den nya kombiterminalen i Sundsvall. Kontraktet sträcker sig fram till år 2021 då den nya kombiterminalen i logistikparken planeras öppna.

  På tisdagen tecknade Sundsvall Logistikpark AB avtal med byggföretaget PEAB för byggnationen av den nya kombiterminalen i anslutning till Sundsvalls hamn. Kontraktet omfattar planering och byggande av en kombiterminal, samt logistikytor och infrastrukturlösningar.

  – Jättekul, att än en gång vara med och påverka Sundsvalls framtid. Sundsvall är en av de hetaste marknaderna i Sverige just nu, säger Jörgen Eriksson, regionchef, PEAB Anläggning AB.

  Startar med projektering
  Avtalet med PEAB är en så kallad totalentreprenad i samverkan. Sundsvall Logistikpark AB och PEAB ska nu göra ett gemensamt arbete med projektering av terminalen och byggnation kan påbörjas först när alla tillstånd och beslut är fattade.

  – Nu går projektet in i en ny fas och vi är mycket nöjda med upphandlingen. PEAB är erfarna på området och en rekommenderad entreprenör, säger logistikparkens projektledare Magnus Borgström.

  Inflyttning i den nya terminalen 2021
  Med den nya kombiterminalen kan mer gods flyttas över från väg till järnväg, vilket är bra för miljön, främst genom att få bort tung trafik från vägarna. Kombiterminalen ger möjligheter för näringslivet att nyttja effektiva och miljövänliga transporter till och från Sundsvall. Terminalen är en del av en större satsning som kommunen gör tillsammans med SCA och Trafikverket för ett hållbart transportnav med kopplingar mellan tåg, fartyg och lastbil i Sundsvallsregionen.

  När kombiterminalen flyttas ut i anslutning till hamnen så frigörs även ytor i centrala Sundsvall, till förmån för utbyggnaden av ett nytt resecentrum. Målsättningen är att flytten till den nya logistikparken ska kunna ske under år 2021.

  Dela denna nyhet
 • Järnvägsplanen för Birsta tillgänglig för granskning

  2017-03-15

  Den 21 mars till den 21 april 2017 ställer Trafikverket ut järnvägsplanen för Birsta för granskning. Det innebär att du kan ta del av förslaget på en järnvägsutbyggnad med ytterligare spår vid Birsta mötesstation.

  Järnvägsplanen omfattar utbyggnad av ett tredje spår vid Birsta mötesstation samt ytterligare ett spår längs Ådalsbanan för delen Birsta mötesstation – E4. Åtgärderna ingår i ”Projekt Maland- och Tunadalsspåret”. Planen består av kartor och beskrivningar av hur järnvägen ska byggas ut samt av samrådsredogörelsen.

  Samråd under arbetet med planen

  Under arbetet med att ta fram järnvägsplanen har Trafikverket haft samråd och dialog med allmänhet och berörda fastighetsägare, företag, myndigheter och Sundsvalls kommun om deras behov. Utifrån de förutsättningar som finns har synpunkter arbetats in i vägplanen. Även under granskningsperioden finns möjlighet att lämna in synpunkter till Trafikverket innan planen fastställs.

  Här finns järnvägsplanen

  Under granskningsperioden finns järnvägsplanen att ta del av på följande platser under ordinarie öppettider för respektive verksamhet:

  • Trafikverket, Nattviksgatan 8 i Härnösand
  • Sundsvalls kommun, Norrmalmsgatan 4 i Sundsvall

  Från den 21 mars finns järnvägsplanen även på webben, under Dokument och Aktuella handlingar för Birsta- järnvägsutbyggnad.

  Dela denna nyhet
 • Öppet hus med information om järnvägsplanen för Birsta – järnvägsutbyggnad

  2017-03-15

  Tisdag den 4 april bjuder Trafikverket in till ett öppet hus i Sköns församlingsgård, Kyrkvägen 49 i Sundsbruk, kl 17.00-20.00 för att informera om järnvägsplanen. En allmän information hålls kl 18.30.

  Järnvägsplanen omfattar utbyggnad av ett tredje spår vid Birsta mötesstation samt ytterligare ett spår längs Ådalsbanan för delen Birsta mötesstation – E4. Åtgärderna ingår i ”Projekt Maland- och Tunadalsspåret”.

  Fram till den 21 april har alla som berörs, såsom sakägare, allmänhet, organisationer och myndigheter möjlighet att lämna synpunkter på planen. Järnvägplanens granskningshandling hittar du här på webben från den 21 mars, under Dokument och Aktuella handlingar för Birsta – järnvägsutbyggnad

   

  Dela denna nyhet
 • Maland och Tunadalsspåret börjar byggas och rustas 2018

  2017-02-14

  Trafikverket, Sundsvalls kommun, Region Västernorrland och SCA har nu enats om en ny lösning för Maland och Tunadalsspåret och hur den ska finansieras. En upprustning av Tunadalsspåret och byggnation av nytt mötesspår kan starta redan 2018.

  Läs mer i pressmeddelandet på Trafikverkets hemsida.

  Dela denna nyhet