• Sandahls Goods & Parcel ska driva kombiterminalen

  2016-06-01

  Sandahls Goods & Parcel får i uppdrag att driva kombiterminalen i centrala Sundsvall. När logistikparken, som ska byggas i hamnområdet, är klar flyttas både kombiterminalen och verksamheten dit. Avtalet skrivs på 5+2+2 år med start första oktober 2016.

  – Det här är en viktig pusselbit som fallit på plats. Det var viktigt för oss att hitta en stark operatör som vi får med oss i flytten till logistikparken, när den är klar, säger Anita Bdioui, styrelseordförande Sundsvall Logistikpark AB.

  Sandahls Goods & Parcel driver idag kombiterminalerna i Luleå, Umeå och nu snart även i Sundsvall. Systerbolaget Real Rail Sweden AB driver tågpendeln Sundsvall-Göteborg som ankommer och avgår från Sundsvalls kombiterminal.

  – Det är glädjande att vi har fått förtroendet att driva kombiterminalen i Sundsvall. Det är helt i linje med vårt bolags strävanden inför framtiden. Vi arbetar på flera sätt för att öka vårt användande av järnväg i våra transportsystem. I detta sammanhang är Sundsvall kombiterminal ett viktigt nav för oss. Den nya terminalen som ska byggas i logistikparken har ett strategiskt läge och har en stor utvecklingspotential som vi tror att vi kan medverka till att utveckla, säger Johan Ebefors, vd Sandahls Goods & Parcel.

  Sandahls Goods & Parcel ingår i koncernen Sandahlsbolagen Sweden AB. Goods & Parcel finns sedan tidigare i Luleå, Umeå, Sundsvall, Jönköping, Skillingaryd, Värnamo och i Göteborg.

  Viktiga frågor i denna upphandling har varit miljö – och marknadsfrågorna. Viljan att öka kombitrafiken och erbjuda transportmarknaden attraktiva tågtransporter är viktigt. Viljan att också flytta ut till logistikparken och verkligen utveckla den nya terminalen på ett hållbart sätt har också varit en grundpelare genom hela upphandlingen.

  – Vi är nöjda med upphandlingen och ser fram emot att få jobba med Sandahls för att utveckla kombitrafiken och göra järnvägstrafiken mer attraktiv, säger Sven Magnusson, vd Sundsvall Logistikpark AB.

  Bakgrund

  Sundsvalls kommun tog över kombiterminalen i Sundsvall första juli 2015. På sikt ska kombiterminalen flyttas ut till logistikparken. Driftavtalet på befintlig terminal går ut 30 september 2016 varför Sundsvall Logistikpark AB har handlat upp en operatör som ska fortsätta driva terminalen.

  Förvärvet av terminalen är ett viktigt led i att kunna flytta godshanteringen i kombiterminalen, från centrala Sundsvall ut till hamnområdet, när logistikparken är klar. Platsen där kombiterminalen idag ligger behövs för att utveckla resecentrum och andra stadsutvecklingsplaner.

  I logistikparken knyts transportslagen sjöfart, järnväg och väg ihop och blir ett nav för gods, och kan erbjuda regionens näringsliv effektiva och hållbara transporter. Det är viktigt för konkurrenskraften och viktigt för miljön.

  Kontakt:

  Anita Bdioui, styrelseordförande Sundsvall Logistikpark AB, 070-647 14 15

  Sven Magnusson, vd Sundsvall Logistikpark AB, 070-333 36 79

  Johan Ebefors, vd Sandahls Goods & Parcel, 0733-73 60 90

  Bild:

  Bild på logistikparken dit kombiterminalen ska flyttas, beräknas till 2020.

  Dela denna nyhet