• Kungörelse miljörätt

  2016-04-13

  Sundsvall Logistikpark AB har sökt tillstånd om att bland annat anlägga och driva en containerhamn i Tunadalshamnen.

  Vid Östersunds tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Sundsvall Logistikpark AB ansökt om tillstånd, enligt 9 och 11 kap miljöbalken, att i anslutning till Tunadalshamnen i Sundsvalls kommun bland annat riva befintlig kaj och brygga, anlägga och driva containerhamn, muddra och utföra utfyllnader i vattenområde samt kulvertera del av Tunabäcken.

  Ansökan innefattar även ett yrkande om dispens för dumpning av maximalt 60 000 m3 muddermassor inom allmänt vatten i fjärden Draget.

  Verksamheten uppges beröra fastigheterna Korsta 7:1, 7:2, 7:62, 8:1 med flera. En miljökonsekvensbeskrivning har getts in.

  Lämna dina synpunkter senast 23 maj
  Synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska ges in, senast den 23 maj 2016, skriftligen till:

  Östersunds tingsrätt
  Mark- och miljödomstolen
  Box 708
  831 28 Östersund

  eller via e-post: mmd.ostersund@dom.se

  Domstolens målnummer M1697-15 ska anges.

  Yrkanden om ersättning framställs helst skriftligen inom samma tid och senast vid domstolens kommande huvudförhandling. Domstolen får avvisa senare framställda yrkanden.

  Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolens kansli och i Sundsvalls kommuns reception hos aktförvararen Erica Östlund, Norrmalmsgatan 4, Sundsvall. Telefon 060-19 15 34.

  Kallelser och andra meddelanden införs i Sundsvalls Tidning.

   

   

   

  Dela denna nyhet
 • Öppet hus om Malandstriangeln

  2016-04-07

  Trafikverket bjuder in till öppet hus om Malandstriangeln 25 april  kl. 17:00-20:00, allmän information 18:30, Sköns församlingsgård.

  Trafikverkets inbjudan och mer information hittar du på
  Trafikverkets hemsida om järnvägsanslutningarna i Maland.

  Malandstriangeln är en ny järnvägsanslutning – triangelspår som kopplar ihop Ådalsbanan med Tunadalsspåret i Maland samt upprustning av Tunadalsspåret. Triangelspåret kommer att möjliggöra direkttransporter mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret utan lokvändningar på Timrå station.

   

  Dela denna nyhet