• Trafikverket kungör järnvägsplan för Bergsåker triangelspår

  2016-12-14

  Planen med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) finns tillgänglig för granskning mellan den 14 december 2016 och den 24 januari 2017. Planen omfattar även arbete i vatten så kallad vattenverksamhet, med bro över Selångersån, omdragning av Hulibäcken till nytt läge och ny trumma för Sticksjöbäcken.

  Plats för handlingar:
  Trafikverket, Nattviksgatan 8 i Härnösand samt på Sundsvalls kommun, Norrmalmsgatan 4 i Sundsvall.
  Handlingarna finns även här på hemsidan under Dokument – Aktuella handlingar

  Öppet hus:
  Tisdagen den 17 januari 2017 på Bergsåkers Folkets Hus, Västra Vägen 105, Sundsvall. Representanter från projektet finns på plats kl. 17-20. Vi berättar om projektet, svarar på frågor och tar del av dina synpunkter. Vi kommer att hålla en allmän information kl. 18:30. Vi bjuder på fika. Välkommen!

  Synpunkter: Dina synpunkter ska ha inkommit till Trafikverket Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge eller investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 24 januari 2017. Ange diarienummer TRV 2015/35759

   

  Mer information hittar du på Trafikverkets hemsida
  http://www.trafikverket.se/bergsaker

   

   

   

  Dela denna nyhet
 • Vi vill öka tågtransporterna

  2016-12-07

  Ett nytt nummer av Byggplats Sundsvall är ute. I det numret kan du läsa om Sandahls Goods & Parcel som vill öka tågtransporterna till och från Sundsvall. De driver kombiterminalen i Sundsvall på uppdrag av Sundsvall Logistikpark AB

  ”Det är oerhört glädjande för oss att få det här uppdraget. Sundsvall ligger bra geografiskt i och med att det binder ihop Jämtland och Norrlandskusten. Det gör det lättare att jobba som vi vill, med tågtransporter så långt det är möjligt och med lastbildar enbart på kortare sträckor, säger Johan Ebefors, som är vd på företaget.”

  Gods som ska till flera hundra företag kommer till Sundsvalls kombiterminal varje dag. Godset har rest en lång väg och den sista biten ut till slutkunden blir det lastbil. Mer gods skulle kunna transporteras på järnväg till och från Sundsvallsregionen om kombiterminalen kunde ta emot fler tåg. Därför behöver den flyttas till logistikparken. Det är viktigt för miljön.

  ”Jag tror att det är jättebra om fler intresserar sig för vad det är som står i butikernas hyllor och funderar på hur det har kommit dit. Privatpersoner kan ifrågasätta och beställare kan ställa krav. Tillsammans kan vi åstadkomma en förändring”, säger Johan Edefors.

  Läs hela artikel och allt annat som händer i Sundsvall i senaste numret av Byggplats Sundsvall.

  Dela denna nyhet
 • Logistikparken i samtal om Nya Ostkustbanan i Riksdagen

  2016-12-06

  – För lite fokus på godstransporterna, säger Skogsindustrierna. – För att öka kombitrafiken behöver vi flytta kombiterminalen från centrala Sundsvall till logistikparken och knyta ihop den med hamnen, säger Sundsvall Logistikpark.

  Nya Ostkustbanan arrangerade ett ”rundabordssamtal” om Sveriges längsta flaskhals, 27 mil, i Riksdagen den 23 november 2016. Sundsvall Logistikpark medverkade för att berätta om situationen i Sundsvall, om järnvägsanslutningarna till Sundsvalls hamn och logistikparken, som snabbt behöver byggas för att klara den över 100 procentiga godsvolymökningen som kommer att ske inom fem år i regionen.

  Sveriges största industrisatsning, Östrand massafabrik,  sker just nu i regionen  och genererar 4 miljarder i nettoexportvärde varje år. Investeringar sker även i andra industrier vilket genererar ett enormt ökat transportbehov. Endast en bråkdel av allt långväga gods som kommer till Sundsvall går idag på järnväg. För att öka järnvägstransporterna behöver vi flytta kombiterminalen till logistikparken. För att klara den enorma transportökningen på ett hållbart sätt behövs logistikparken och därmed rationella järnvägsanslutningar.

  Det var stort intresse i Riksdagen när Nya Ostkustbanan samtalade om hållbara transporter. Medverkade gjorde:

  Mattias Goldmann, vd Fores
  Karolina Boholm, transportdirektör Skogsindustrierna
  Per Bill, landshövding Gävleborg
  Marie Israelsson, Marknads- och kommunikationsansvarig Sundsvall Logistikpark,
  med flera.

  Se hela rundabordsamtalen och intervjuer med några av de medverkande på Nya Ostkustbanans webplats.

  Dela denna nyhet
 • Vill du bygga en del av logistikparken?

  2016-12-06

  Nu handlar vi upp projektering och byggande av en del av logistikparken. Hela logistikparken innefattar kombiterminal, etableringsytor och en containerhamn. Sundsvall Logistikpark AB bjuder nu in att lämna anbud för att detaljprojektera och bygga kombiterminalen och etableringsytorna.

  Totalentreprenaden innebär bland annat stora markarbeten och schakter, industrispår, vägar, ledningsarbeten, terrängmudulering med mera. Arbetet kommer att genomföras i samarbete med SCA, Sundsvalls Hamn AB och Trafikverket.

  Sista dag för att lämna in anbud är 2017-01-17.

  Hela förfrågningsunderlaget ligger på E-avrop.

  Dela denna nyhet
 • Trafikverket bjuder in till samråd om järnvägen i Maland

  2016-11-17

  Trafikverket bjuder in till samråd den 29 november om järnvägen i Maland samt Tunadalsspåret.

  Denna inbjudan har skickats ut till berörda fastigheter.

  Mer information finns på Trafikverkets hemsida

  Dela denna nyhet
 • Logistikparken på Baltic Shipping days

  2016-10-24

  Den 27-28 oktober bjuder SCA Logistics, Provins Insurance och Transecure in till en tvådagars konferens på Södra berget i Sundvall. Under två dagar ska vi få höra och diskutera om de senaste trenderna inom transport och logistik i norra Europa och Baltiska regionen. Sundsvall Logistikpark kommer att medverka under dagarna. Hoppas att vi ses.

  Lär mer om konferensen via länken nedan.

  Baltic Shipping days

  Dela denna nyhet
 • Vi ses på Logistik – och transport i Göteborg

  2016-10-12

  Sundsvall Logistikpark kommer finnas på plats på Logistik- och transportmässan i Göteborg 16-17 november. Välkommen till vår monter A01:10.

  16002_se

  Dela denna nyhet
 • Nu har Sandahlsbolagen dragit igång

  2016-10-06

  Den första oktober tog Sandahls Goods & Parcel över driften av kombiterminalen i centrala Sundsvall. Det har varit en del att göra. Trafikledningen i åkeriet, som tidigare var i Nacksta, har flyttats till kombiterminalen.

  – Vi har utbildat personal i åkeriet så att fler ska kunna köra både lastbilarna och maskinerna på terminalen. Då blir vi mer flexibla, säger Anders Nygren, platschef i Sundsvall.

  Kombiterminalen försörjer hela regionen med gods. Några exempel på varor som kommer med tåg i containrarna är Polarbröd, som du köper i mataffären, och varor som du handlar i butikerna i Birsta – Ikea till exempel.

  När den nya kombiterminalen i logistikparken är klar, ska den här terminalen stängas och hela verksamheten flyttas till logistikparken. Då finns det bättre möjligheter att verkligen öka det långväga godstransporterna, till och från vår region, på tåg.

  img_7580lu

  Polarbröd och Ikea-varor är exempel på sådant som lastas om i kombiterminalen i Sundsvall.


  anders-och-janne

  Janne Pettersson och Anders Nygren har jobbat hårt de senaste dagarna för att få verksamheten att flyta på i kombiterminalen i och med övertagandet första oktober.

  Sandahlsbolagen.se

   

   

   

  Dela denna nyhet
 • Upphandling av byggnation av logistikparken

  2016-08-29

  Byggstart av logistikparken närmar sig. Därmed också upphandling av projektering och byggnation av Sundsvall Logistikpark AB:s del i projektet Sundsvall Logistikpark.

  Projektet består i att bygga ut Sundsvalls hamn med en containerhamn, bygga en kombiterminal med logistikytor i anslutning till hamnen samt tillhörande vägar och järnvägar. Nu finns information om den kommande upphandlingen på e-avrop. (Den ligger under Sundsvalls kommun).

  Information om kommande upphandling för projektering och byggnation av Sundsvall Logistikpark

  Välkommen att kontakta vår projektledare

  Magnus Borgström
  tel: 060-19 22 98, 072-574 34 14

  Dela denna nyhet
 • Ny analys ger smartare beslut i offentliga bolag

  2016-08-18

  Med hjälp av en ny investeringsanalys som väger in fler perspektiv än strikt ekonomiska har en fallstudie av Sundsvalls Logistikpark genomförts. Analysen kan hjälpa offentliga bolag att ta bättre beslut och är resultatet av ett samarbete mellan Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun.

  Investeringsanalysen innebär ett nytt sätt att värdera tillgångar än vad som vanligen görs. När en tillgång ska köpas in eller utvecklas så bestäms först användningen av den, därefter vilka intäkter den kan ge och till vilka kostnader. Det är sedan ofta grunden för beslut.

  Men många gånger behöver fler faktorer vägas in för ett mer komplett beslut. Sundsvalls kommun var intresserade av att hitta en analys som tar hänsyn till annat än bara ekonomi utan också miljöperspektiv vid en större investering, som investeringen i Sundsvalls Logistikpark.

  En tidslinje över hur utvecklingen kan förändras över tid för logistiskparken målades upp och en strategi för vad som bör göras med extra etableringsytor vid olika tillfällen togs fram med underlag från affärsmodeller, nyckeltal (exempelvis räntor) och godstrafikstatistik.

  – Analysen ger ett bättre beslutsunderlag för när extra etableringsytor inom logistikparken bör hyras ut till tredje parts företag, och när de bör säljas eller när det är lämpligt att expandera den befintliga verksamheten, säger Aron Larsson, docent i industriell ekonomi vid Mittuniversitetet.

  – Vårt syfte var att pröva en metod som tar hänsyn till fler aspekter än bara pengar. Det kan vara svårt att på kort sikt få ekonomisk lönsamhet i stora investeringar, men de kan bidra till andra positiva effekter som mindre koldioxidutsläpp. Det är viktigt när vi bygger en sådan här park att tänka långsiktigt och redan i projekteringen ta hänsyn till utvecklingen över tid, säger Carina Sandgren, projektchef, Sundsvalls Logistikpark.

  Den här typen av investeringsanalys används idag främst i större globala företag och i forskningssammanhang. Men resultat i den genomförda förstudien visar att den är mycket tillämpbar även vid investeringar i offentlig sektor.

  – Samverkansprojektet har visat sig intressant för fler kommunala bolag och finns det tid och resurser kan fler aktörer vara intresserade av att vidareutveckla metoden. Vi kommer att ha ett uppföljande möte redan nu för att se hur vi går vidare, förhoppningsvis kan metoden vidareutvecklas utifrån förstudiens resultat, säger Carina Sandgren.

  Förstudien är en del i ett samarbetsavtal mellan Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun som stödjer Sundvalls kommuns strategi RIKARE som syftar till att skapa ökad konkurrenskraft, förnyelse och hållbar tillväxt i kommunen.

   

  Kontakt

  Aron Larsson, docent, Mittuniversitetet,
  010-142 86 16, e-post: aron.larsson@miun.se

  Carina Sandgren projektchef, Sundsvalls logistikpark,
  060-19 11 80, e-post: carina.sandgren@sundsvall.se

  Dela denna nyhet