• Samråd om järnvägstrianglarna

    2015-10-06

    Trafikverket bjuder in till samråd om Bergsåkerstriangeln och Malandstriangeln samt upprustning av Tunadalsspåret. Samrådsunderlagen  finns på Trafikverkets hemsida. Trafikverket bjuder också in till informationsmöte 7 oktober om Maland/Tunadalsspåret.

    Samrådstiden är 5-27 oktober.

    www.trafikverket.se/maland

    www.trafikverket.se/bergsaker