• Öka järnvägens konkurrenskraft

  2015-06-29

  Sundsvall Logistikpark medverkar i Almedalen och diskuterar järnvägens konkurrenskraft. Seminariet direktsänds 30 juni kl 15.00 via länken: www.miun.se/almedalen2015

  Järnvägen behöver stärka sin position och bli ett transportsätt att räkna med. Utmaningen för många är att få ihop volymer så att det blir lönsamt att fylla tåg, med tillräcklig frekvens, för att det ska vara attraktivt för speditörerna och varuägarna att välja järnvägen som ett alternativ. Hur kan samarbete mellan noder och tågoperatörer fungera för att öka järnvägens konkurrenskraft? Något att diskutera kring:

  • Hur kan vi öka transporterna på järnväg?

  • Hur kan vi göra järnvägstransporterna mer lönsamma och attraktiva? Vad gör tågoperatörerna?

  • Vad gör speditörerna?

  • Ser speditörerna någon förändring i vilka krav transportköparna ställer på miljön vid val av transportslag?

  • Kan ”sista milen” vara en del i paketet? 

  • Är banavgifterna för höga?

  • Fungerar tågtidsansökan som ett bra system eller bokar man upp för mycket tid för att ”hindra” sina konkurrenter?

  • Alla vill köra mer på tåg för miljöns skull, men lönsamheten är för dålig.

  • Det är andra planeringskrav och kostnader för att köra på järnväg än på väg. Hur påverkar det järnvägens konkurrenskraft?

  Medverkande:
  ModeratorHans Dunder, Sundsvalls kommun
  Erika Svanström, kommunikationschef, Sveriges Åkeriföretag 
  Jasenko Omanovic (s) Riksdagen Trafikutskottet
  Karolina Boholm, Transportdirektör, Skogsindustrierna
  Mats Hollander, KommunikationsdirektörGreen Cargo
  Tommy Halén, vd Trelleborgs hamn
  Marie Israelsson, Marknads- och kommunikationsansvarig, Sundsvall Logistikpark 

  Tid: 30 juni kl 15.00-15.45
  Plats: D24 Campus Gotland, D-huset (fd Studentcentrum)

  Seminariet är en del av Mittuniversitetets program ”Framtidsregionen” där Sundsvall Logistikpark medverkar.
  Mer om Framtidsregionen hittar du Mittuniversitets hemsida.

  Dela denna nyhet
 • Vi tar över kombiterminalen i Sundsvall

  2015-06-22

  Sundsvalls kommun tar över kombiterminalen i Sundsvall från och med 1 juli. På sikt ska verksamheten flytas till logistikparken. Idag, 22 juni, skrivs de sista avtalen på med Jernhusen.

  Sundsvalls kommunfullmäktige beslutade den 25 maj att Sundsvalls kommun, via det egna fastighetsbolaget SKIFU, förvärvar fastigheten av Jernhusen, där kombiterminalen ligger.

  Förvärvet av terminalen är ett viktigt led i att kunna flytta godshanteringen i kombiterminalen, från centrala Sundsvall ut till hamnområdet, när logistikparken är klar. Platsen där kombiterminalen idag ligger behövs för att utveckla resecentrum och andra stadsutvecklingsplaner.

  Läs mer i pressmeddelandet

  Dela denna nyhet
 • Samråd om järnvägsanslutningar

  2015-06-09

  Trafikverket bjuder in till samråd om järnvägsanslutningarna i Bergsåker och Maland samt elektrifiering av Tunadalsspåret. 

  Samråd om järnvägsprojektet i Bergsåker 16 juni

  Trafikverket planerar att bygga en ny järnvägsanslutning mellan Ådalsbanan och Mittbanan i Bergsåker. De bjuder in till samråd i form av ett öppet hus, för att informera om förberedande arbeten och undersökningar för järnvägsanslutningen.

  Tid: 16 juni kl 17-21 med allmän information kl 18.30.

  Plats: Folkets hus i Bergsåker.

  Representanter från Sundsvalls kommun, Sundsvall Logistikpark, Sundsvalls hamn och SCA kommer också att finnas på plats.

  Gå in på http://www.trafikverket.se/bergsaker
  Där finns mer information och kontaktuppgifter till Trafikverket.

  Samråd om järnvägsprojekten Maland och Tunadaslsspåret 24 juni

  Trafikverket planerar att bygga en ny järnvägsanslutning mellan Tunadalsspåret och Ådalsbanan samt att rusta upp Tunadalsspåret. De bjuder in till samråd i form av ett öppet hus, för att informera om projektet.

  Tid: 24 juni kl 16-21 med allmän information kl 18.30

  Plats: Sköns församlingsgård vid Birsta

  Representanter från Sundsvalls kommun, Sundsvall Logistikpark, Sundsvalls hamn och SCA kommer också att finnas på plats.

  Gå in på http://www.trafikverket.se/maland
  Där finns mer information och kontaktuppgifter till Trafikverket.

  Dela denna nyhet
 • Öka järnvägens konkurrenskraft

  2015-06-08

  Sundsvall Logistikpark medverkar i Almedalen och diskuterar järnvägens konkurrenskraft. Välkommen till Campus Gotland 30 juni kl 15.00.

  Järnvägen behöver stärka sin position och bli ett transportsätt att räkna med. Utmaningen för många är att få ihop volymer så att det blir lönsamt att fylla tåg, med tillräcklig frekvens, för att det ska vara attraktivt för speditörerna och varuägarna att välja järnvägen som ett alternativ. Hur kan samarbete mellan noder och tågoperatörer fungera för att öka järnvägens konkurrenskraft? Något att diskutera kring:

  • Hur kan vi öka transporterna på järnväg?

  • Hur kan vi göra järnvägstransporterna mer lönsamma och attraktiva? Vad gör tågoperatörerna?

  • Vad gör speditörerna?

  • Ser speditörerna någon förändring i vilka krav transportköparna ställer på miljön vid val av transportslag?

  • Kan ”sista milen” vara en del i paketet? 

  • Är banavgifterna för höga?

  • Fungerar tågtidsansökan som ett bra system eller bokar man upp för mycket tid för att ”hindra” sina konkurrenter?

  • Alla vill köra mer på tåg för miljöns skull, men lönsamheten är för dålig.

  • Det är andra planeringskrav och kostnader för att köra på järnväg än på väg. Hur påverkar det järnvägens konkurrenskraft?

  Medverkande:
  Moderator: Hans Dunder, Sundsvalls kommun
  Erika Svanström, kommunikationschef, Sveriges Åkeriföretag 
  Jasenko Omanovic (s) Riksdagen Trafikutskottet
  Karolina Boholm, Transportdirektör, Skogsindustrierna
  Mats Hollander, Kommunikationsdirektör, Green Cargo
  Tommy Halén, vd Trelleborgs hamn
  Marie Israelsson, Marknads- och kommunikationsansvarig, Sundsvall Logistikpark 

  Tid: 30 juni kl 15.00-15.45
  Plats: D24 Campus Gotland, D-huset (fd Studentcentrum)

  Seminariet är en del av Mittuniversitetets program ”Framtidsregionen” där Sundsvall Logistikpark medverkar.
  Mer om Framtidsregionen hittar du Mittuniversitets hemsida.

  Dela denna nyhet