• Almedalen: Spår, väg och sjöfart för ett konkurrenskraftigt näringsliv

  2014-06-13

  Vi ses i Almedalen! Måndag 30 juni kl 15.30-16.30

  Sverige är världens näst största exportör av papper, massa och trävaror. Sveriges råvaror är navet för vår välfärd och behövs för Europas industrier. En stor del av råvarorna finns i Norra Sverige, vilket innebär långt avstånd till marknaden med kostnadskrävande transporter för industrin. För att Sverige ska förbli konkurrenskraftig som exportör av råvaror behövs en infrastruktur som tillgängliggör såväl arbetskraft som transport av basindustrins råvaror och produkter.

  Räcker åtgärderna i den nationella transportplanen till för näringslivet att konkurrera på den internationella marknaden? Vilka effekter kommer de planerade åtgärderna i transportsystemet att ge näringslivet och vad betyder det för Sveriges konkurrenskraft? Hur skapar vi effektiva transportnav som binder ihop transportslagen och avlastar systemet genom maximal nytta av den befintliga infrastrukturen?

  Paneldeltagare:
  Karolina Boholm, styrelseledamot Näringslivets Transportråd och Transportdirektör Skogsindustrierna
  Christel Wiman, VD, Tågoperatörerna
  Pia Berglund, VD, Sveriges Redarförening
  Erika Svanström, samhällspolitiskt ansvarig, Sveriges Åkeriföretag
  Dick Jansson, VD, Handelskammaren Mittsverige
  Emil Källström C, riksdagsledamot Västernorrland

  Moderatorer:
  Mats Ågebrant och Anna-Sara Fagerholm

  Tid: Måndag 30 juni kl 15.30-16.30
  Plats: Campus Gotland, Cramérgatan 3, sal B51

  Direkt efter seminariet är ni hjärtligt välkomna till ett Norrländskt Afternoon Tea!

  Framtidsregionen
  Sundsvall Logistikpark samarbetar med Mittuniversitetet och Framtidsregionen. Välkommen till intressanta och viktiga seminarier 30 juni-1 juli! I Almedalen samlas vi och diskuterar viktiga frågor som infrastruktur, media, besöksnäring, politisk kommunikation, jobb och tillväxt under den gemensamma flaggen Framtidsregionen. Vi utgår från forskning i de seminarier vi arrangerar, vi tycker att det är viktigare att förmedla ren kunskap än eget tyckande! Välkommen till mer kunskap i Almedalen med Framtidsregionen – Västernorrland och Jämtlands län.

  Hela Framtidsregionens program 30 juni-1 juli

  Programblad för seminarierna om infrastruktur mån 30 juni

  Mer information och samarbetpartners på Mittuniversitetets hemsida

   

  Dela denna nyhet