• Citylogistik i Sundsvall

    2014-01-30

    Vi säger välkommen till Johanna With, ny projektkoordinator för citylogistik i Sundsvall. Sundsvalls kommun är med i EU-projektet ”Smartset” tillsammans med andra städer i Europa, bland annat Berlin, Rom, Graz och Göteborg.

    Projektet syftar till att utveckla hållbara transporter och öka energieffektiviteten på godstransporter. För Sundsvalls del handlar det om att utveckla kombitrafiken, det vill säga flytta över långväga gods som idag går på väg, till tåg eller fartyg. Det handlar också om att titta på möjligheterna att samordna transporter i Sundsvalls centrum, så kallat citylogistik.

      Smartset webbplats     

    Dela denna nyhet