• Regeringen stöttar LNG-projekt där Sundsvall är en av hamnarna

  2013-03-25

  I den planerade nya containerhamnen har vi i detaljplanen berett plats för en LNG-station. LNG (Liquidfied Natural Gas) kan fungera som ett reservbränsle till biogas. Sundsvall kan bli en hub i södra norrland för lagring av LNG. Anläggningen kommer att få tre transportslag knytna till sig;  väg, järnväg och sjöfart, vilket gör in- och uttransporter av bränslet mycket flexibla.

  Sundsvall Logistikpark är med i projektet ”Baltic and Black Sea Ports” tillsammans med hamnarna i Trelleborg, Gdansk, Gdynia, Varna och Burgos. Det syftar till att skapa bätte geografisk spridning för LNG-distribution. Projektet har lämnat in en ansökan om EU-medel för att utreda möjligghetera att etablera en LNG-station i respektive hamn.

  Regeringen beslutade torsdagen 21 mars om att stödja denna ansökan tillsammans med 11 andra ansökningar inom ramen för EU-medel för ”motorvägar” på sjön.

  Nyhet från ”Sveriges hamnar:” Regeringen stöttar LNG och metanolprojekt

  Artikel i Sjöfartstidningen: Regeringen stöttar LNG och metanolprojekt

   

  Dela denna nyhet