• Förprojekteringen är igång

    2012-09-17

    Sundsvall Logistikpark har gett Vectura i uppdrag att göra en förprojektering av logistikparken. Logistikparken består av en containerhamn, kombiterminal och etableringsytor för logistikverksamhet. Uppdraget innebär att titta närmare på den tekniska funktionen av väg, järnväg, geoteknik, tekniska försörjningssystem, hamn och etableringsytor. Förprojekteringen ska vara klar i oktober och kommer att ligga till grund för vidare upphandling av entreprenörer.

    Dela denna nyhet