• Byggplats Sundsvall snart i din brevlåda

  2012-01-23

  I helgen, vecka 4, kommer alla sundsvallsbor att få en ny tidning i brevlådan. Håll utkik efter ”Byggplats Sundsvall” I den kan du läsa om Sundsvall Logistikpark, E4-projektet, VA-utbyggnaden på Alnö, Sundsvall Energis satsningar och mycket mer. Det händer mycket i Sundsvall nu och tidningen speglar en del av allt som är på gång. Ladda gärna ner tidningen redan nu. Om du inte är sundsvallsbo eller av någon annan anledningen inte får tidningen, hör av dig så skickar vi en till dig. marie.israelsson@sundsvall.se

  Byggplats Sundsvall

   

  Dela denna nyhet
 • Samrådsredogörelsen för containerhamnen är klar

  2012-01-17

  Sundsvall Logistikpark AB kommer att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för att anlägga och driva en containerhamn i Sundsvall. Syftet med containerhamnen är att öka hamnkapaciteten för att klara av det ökade transportbehovet i regionen från såväl den närliggande industrin som den som kommer att genereras vid den planerade kombiterminalen.

  Två samråd har genomförts, en med organisationer och myndigheter, en med berörda företag och enskilda.  Samråden är en del i arbetet med att söka tillstånd för hamnen.

  – Vi har fått in synpunkter som vi nu har sammanställt och svarat på i en så kallad samrådsredogörelse. Den har vi nu skickat till länsstyrelsen, säger Carina Sandgren, projektchef.

  Sundsvall Logistikpark AB räknar med att kunna skicka in ansökan om tillstånd till Mark- och miljödomstolen under vårvintern.

  Samrådsredogörelse (utan bilagor)

  Samrådsredogörelse med bilaga 1-7

  Dela denna nyhet
 • Detaljplanerar för ny logistikpark

  2012-01-13

  Sundsvall Logistikpark detaljplanerar för att bygga en kombiterminal och containerhamn. Vi jobbar nu med samrådsredogörelsen efter att samrådstiden gick ut den 5 december 2011. 

  – Vi räknar med att kunna ställa ut detaljplanen under senvintern 2012, säger projektchef Carina Sandgren.

  Alla handlingar till detaljplanen

  Dela denna nyhet
 • Markundersökningar i Maland

  2012-01-13

  Under december 2011 pågår markundersökningar i Västlandsdalen, Maland, där en ny järnväg ska knyta ihop Ådalsbanan med Tunadalsbanan. Det är WSP som har fått uppdraget av Trafikverket att genomföra undersökningarna. De markägare som blir berörda av undersökningen har blivit kontaktade av WSP.

  Det är två undersökningar som ska göras, dels en miljöundersökning, dels en geoteknisk undersökning. Miljöundersökningen syftar till att se om marken är förorenad. När järnvägen ska byggas behöver en hel del schaktning göras och då är det viktigt att veta vad som finns i marken.

  Den geotekniska undersökningen syftar till att ta reda på markens stabilitet och kvalitet. Det är för att veta hur mycket förstärkningar som behöver göras i marken för att kunna bygga järnvägen.

   Maskiner kommer att vara ute i terrängen både längs befintligt spår och i Västlandsdalen. Undersökningarna ska vara klara innan nyår.

  Dela denna nyhet