Vill du bygga en del av logistikparken?

Nu handlar vi upp projektering och byggande av en del av logistikparken. Hela logistikparken innefattar kombiterminal, etableringsytor och en containerhamn. Sundsvall Logistikpark AB bjuder nu in att lämna anbud för att detaljprojektera och bygga kombiterminalen och etableringsytorna.

Totalentreprenaden innebär bland annat stora markarbeten och schakter, industrispår, vägar, ledningsarbeten, terrängmudulering med mera. Arbetet kommer att genomföras i samarbete med SCA, Sundsvalls Hamn AB och Trafikverket.

Sista dag för att lämna in anbud är 2017-01-17.

Hela förfrågningsunderlaget ligger på E-avrop.