Trafikverket kungör järnvägsplan för Bergsåker triangelspår

Planen med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) finns tillgänglig för granskning mellan den 14 december 2016 och den 24 januari 2017. Planen omfattar även arbete i vatten så kallad vattenverksamhet, med bro över Selångersån, omdragning av Hulibäcken till nytt läge och ny trumma för Sticksjöbäcken.

Plats för handlingar:
Trafikverket, Nattviksgatan 8 i Härnösand samt på Sundsvalls kommun, Norrmalmsgatan 4 i Sundsvall.
Handlingarna finns även här på hemsidan under Dokument – Aktuella handlingar

Öppet hus:
Tisdagen den 17 januari 2017 på Bergsåkers Folkets Hus, Västra Vägen 105, Sundsvall. Representanter från projektet finns på plats kl. 17-20. Vi berättar om projektet, svarar på frågor och tar del av dina synpunkter. Vi kommer att hålla en allmän information kl. 18:30. Vi bjuder på fika. Välkommen!

Synpunkter: Dina synpunkter ska ha inkommit till Trafikverket Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge eller investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 24 januari 2017. Ange diarienummer TRV 2015/35759

 

Mer information hittar du på Trafikverkets hemsida
http://www.trafikverket.se/bergsaker