Sundsvall Logistikpark på Detaljhandelns logistikdag

Sundsvall Logistikpark ställer ut på Detaljhandelns logistikdag i Stockholm 4 december.

Logistik är ett av de områden där det finns stora effektiviseringsmöjligheter inom detaljhandeln. Det kan handla om såväl intern lagerhantering som transporter och terminalhantering.   

Sundsvall är branschtätatast i Norrland med 457 branscher och med Svergies näst största handelsområde, Birsta och Sundsvalls stenstad med bland annat Norrlands största citygalleria, är handeln en viktig näring i Sundsvall. Satsningarna med en kombiterminal, containerhamn och ytor för logistikverksamhet i hamnområdet kommer helt nya logistikmöjligheter att kunna utvecklas i Sundsvallsregionen.