Styrelsen godkände förslag på genomförande av Sundsvall Logistikpark

 Styrelsen för Sundsvall Logistikpark AB har godkänt ”Underlag för beslut om genomförandet av Sundsvall Logistikpark”.

– Det här är ett viktigt ställningstagande och en satsning på Sundsvall Logistikpark kommer att betyda mycket för våra företags tillväxtmöjligheter i framtiden. Bra infrastruktur är oerhört viktigt och har alltid lönat sig i längden, säger Bertil Kjellberg, ordförande Sundsvall Logistikpark AB.

Pressmeddelande 20130430

Illustration utbyggnad för första etappen

Karta infrastruktursatsningar i Sundsvall

Underlag för beslut om genomförande av Sundsvall Logistikpark

Hela underlaget med PM beslut, rapport och dess källor finns under Informationsmaterial