Spår, väg och sjöfart för ett konkurrenskraftigt näringsliv

Paneldebatt i Almedalen 30 juni 2014

 Sundsvall Logistikpark var en av samarbetsparterna i ”Framtidsregionen” på Almedalen. Det är ett samarbete där Mittuniversitet samordnar partners från Jämtland och Västernorrland. En av föreläsningarna handlade om ”Spår, väg och sjöfart för ett konkurrenskraftigt näringsliv”. Paneldeltagarna var:

Karolina Boholm, styrelseledamot Näringslivets Transportråd och Transportdirektör Skogsindustrierna
Christel Wiman, VD, Tågoperatörerna
Pia Berglund, VD, Sveriges Redarförening
Erika Svanström, samhällspolitiskt ansvarig, Sveriges Åkeriföretag
Dick Jansson, VD, Handelskammaren Mittsverige
Emil Källström C, riksdagsledamot Västernorrland

De diskuterade kring hur vi skapar effektiva transportnav som binder ihop transportslagen och avlastar systemet genom maximal nytta av den befintliga infrastrukturen? En stor del av råvarorna finns i Norra Sverige, vilket innebär långt avstånd till marknaden med kostnadskrävande transporter för industrin. För att Sverige ska förbli konkurrenskraftig som exportör av råvaror behövs en infrastruktur som tillgängliggör såväl arbetskraft som transport av basindustrins råvaror och produkter.