Schaktarbetet kräver sprängning vid nedläggning av vattentub

Arbetet med nedläggning av färskvattentub till SCA Ortviken fortsätter. Just nu så arbetar projektet med schaktarbeten öster om Tunabäcken, i höjd med Sundsvalls Hamn.

Schaktområde i öster för nedläggning av SCAs färskvattentub.
Foto: Peab Anläggning

I takt med att schakten för färskvattentuben till Ortviken går framåt så stöter entreprenaden ibland på bergsknallar som kräver sprängning för att arbetet ska kunna fortskrida. Det rör sig om försiktig sprängning precis som tidigare.

Sprängningarna sker nu vid Tunabäcken i höjd med Sundsvalls Hamn när schaktentreprenaden stöter på berg och arbetet kommer att pågå året ut. Försiktiga sprängningar kan ske under vardagar mellan 06-18.00.

Nedläggning vattentub i väst.
Foto: Peab Anläggning

Närmast SCA Ortviken och tennishallen i väster pågår samtidigt ett borrningsarbete.