Samråd om järnvägsanslutningar

Trafikverket bjuder in till samråd om järnvägsanslutningarna i Bergsåker och Maland samt elektrifiering av Tunadalsspåret. 

Samråd om järnvägsprojektet i Bergsåker 16 juni

Trafikverket planerar att bygga en ny järnvägsanslutning mellan Ådalsbanan och Mittbanan i Bergsåker. De bjuder in till samråd i form av ett öppet hus, för att informera om förberedande arbeten och undersökningar för järnvägsanslutningen.

Tid: 16 juni kl 17-21 med allmän information kl 18.30.

Plats: Folkets hus i Bergsåker.

Representanter från Sundsvalls kommun, Sundsvall Logistikpark, Sundsvalls hamn och SCA kommer också att finnas på plats.

Gå in på http://www.trafikverket.se/bergsaker
Där finns mer information och kontaktuppgifter till Trafikverket.

Samråd om järnvägsprojekten Maland och Tunadaslsspåret 24 juni

Trafikverket planerar att bygga en ny järnvägsanslutning mellan Tunadalsspåret och Ådalsbanan samt att rusta upp Tunadalsspåret. De bjuder in till samråd i form av ett öppet hus, för att informera om projektet.

Tid: 24 juni kl 16-21 med allmän information kl 18.30

Plats: Sköns församlingsgård vid Birsta

Representanter från Sundsvalls kommun, Sundsvall Logistikpark, Sundsvalls hamn och SCA kommer också att finnas på plats.

Gå in på http://www.trafikverket.se/maland
Där finns mer information och kontaktuppgifter till Trafikverket.