Regeringen har godkänt Sundsvalls EU-ansökan

Sundsvall Logistikpark, Sundsvalls Hamn, SCA och Trafikverket ansöker tillsammans om EU-finansiering för att förbättra infrastrukturen för godsflöden mellan Sundsvall och Rotterdam. Regeringen har nu godkänt ansökan och den har sänts in till EU. Beslut väntas i mitten av juli.

EU-kommissionen har utlyst medel för sammanlänkningen av Europa (CEF) när det gäller infrastruktur. Ett prioriterat område är transporter vattenvägen ”Motorways of the Sea, MoS”.

Regeringen har nu godkänt 38 transportprojekt som får gå vidare och söka EU-finansiering. Ett av dem handlar om godstransporter mellan Sundsvall och Rotterdam.

Att söka EU-finansiering i MoS är en del av ett långsiktigt arbete för att öka kapaciteten i Sundsvalls hamn och skapa en effektiv logistiklösning mellan väg, järnväg och sjöfart i Sundsvall Logistikpark. Godstransporterna mellan Sundsvall och Rotterdam behöver effektiviseras redan från 2016. I Sundsvalls och Rotterdams hamnar handlar det framför allt om investeringar för att effektivisera containerhanteringen. Ansökan avser också parternas fortsatta förberedelsesarbete för ny hamn och logistikpark samt nya järnvägsanslutningar till hamnen.

Godsvolymerna för sågade trävaror och pappersmassa kommer att öka kraftigt redan från år 2016. När SCA:s 8-miljarderssatsning på Östrands massafabrik är klar, kommer transportbehovet att fördubblas. Satsningen på Sundsvall Logistikpark och att öka containerhanteringen i Sundsvall ger också nya logistikmöjligheter för hela näringslivet i regionen – inte bara för skogsindustrin.