PEAB kommer att bygga den nya kombiterminalen i Sundsvall


Jimmy Bergström och Jörgen Eriksson från Peab, Sven Magnusson och Magnus Borgström från Sundsvall Logistikpark AB.

Nu står det klart att det blir PEAB Anläggning AB som kommer att projektera och bygga den nya kombiterminalen i Sundsvall. Kontraktet sträcker sig fram till år 2021 då den nya kombiterminalen i logistikparken planeras öppna.

På tisdagen tecknade Sundsvall Logistikpark AB avtal med byggföretaget PEAB för byggnationen av den nya kombiterminalen i anslutning till Sundsvalls hamn. Kontraktet omfattar planering och byggande av en kombiterminal, samt logistikytor och infrastrukturlösningar.

– Jättekul, att än en gång vara med och påverka Sundsvalls framtid. Sundsvall är en av de hetaste marknaderna i Sverige just nu, säger Jörgen Eriksson, regionchef, PEAB Anläggning AB.

Startar med projektering
Avtalet med PEAB är en så kallad totalentreprenad i samverkan. Sundsvall Logistikpark AB och PEAB ska nu göra ett gemensamt arbete med projektering av terminalen och byggnation kan påbörjas först när alla tillstånd och beslut är fattade.

– Nu går projektet in i en ny fas och vi är mycket nöjda med upphandlingen. PEAB är erfarna på området och en rekommenderad entreprenör, säger logistikparkens projektledare Magnus Borgström.

Inflyttning i den nya terminalen 2021
Med den nya kombiterminalen kan mer gods flyttas över från väg till järnväg, vilket är bra för miljön, främst genom att få bort tung trafik från vägarna. Kombiterminalen ger möjligheter för näringslivet att nyttja effektiva och miljövänliga transporter till och från Sundsvall. Terminalen är en del av en större satsning som kommunen gör tillsammans med SCA och Trafikverket för ett hållbart transportnav med kopplingar mellan tåg, fartyg och lastbil i Sundsvallsregionen.

När kombiterminalen flyttas ut i anslutning till hamnen så frigörs även ytor i centrala Sundsvall, till förmån för utbyggnaden av ett nytt resecentrum. Målsättningen är att flytten till den nya logistikparken ska kunna ske under år 2021.