Operatör till kombiterminalen sökes

Det befintliga driftavtalet i kombiterminalen upphör hösten 2016. Sundsvall Logistikpark behöver därför handla upp en operatör som ska driva kombiterminalen.  

– Vi vill att operatören ska driva den befintliga terminalen i centrum och sedan vara med i flytten av verksamheten till logistikparken, när den är klar. Det sker 2020,säger Åke Jonsson, vd, Sundsvall Logistikpark AB.

Nu annonserar Sundsvall Logistikpark en så kallad RFI (Request for Interest), en intresseförfrågan om att vilja vara med i upphandlingen av en operatör av kombiterminalen i Sundsvall. Den annonseras i e-avrop (www.e-avrop.com under Sundsvalls kommun). De som svarar på den och uppfyller skallkraven går sedan vidare i själva upphandlingen och får hela förfrågningsunderlaget.

– Förfrågningsunderlaget kommer att skickas ut i februari och vi räknar med ett färdigt kontrakt i april-maj, säger Åke Jonsson.