Styrelse

Sundsvalls Logistikpark AB ägs till 100% av Stadsbacken AB som ägs till 100% av Sundsvalls kommun.
Sundsvall Logistikpark AB:s styrelse består av fem ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden, som är politiskt utvalda.

Anita Bdioui (S)
Ordförande

Jan-Olov Lampinen (S)
Ledamot

Desislava Cvetkova (S)
Ledamot

Petra Ebbing (M)
Ledamot

Anders Odmark (L)
Ledamot