Befintlig kombiterminal

Sundsvalls kombiterminal ligger i dag i centrala Sundsvall. Operatör på terminalen är Sandahlsbolagen Goods & Parcel.

Aktörer med koppling till kombiterminalen:

Green Cargo

Sandahlsbolagen Goods & Parcel (Operatör)

Real Rail (Sandahlsbolagen) Göteborg-Sundsvall 5 avgångar i veckan

Rush Rail Intermodal Göteborg-Sundsvall 2 tåg/v från och med slutet av 2015

 

Att så långt det bara är möjligt frakta gods på järnväg (eller sjö) istället för på väg, är viktigt för miljön. Vi har från och med 1 juli i år tagit över terminalen och vill på allvar jobba för att utveckla kombitrafiken.

Läs mer om det i pressmeddelandet.


Befintlig kombiterminal ligger i centrala Sundsvall.

 

Snart flyttar vi ut kombiterminalen till Sundsvalls Hamn och den planerade logistikparken

Sundsvall Logistikpark planerar att bygga en kombiterminal i anslutning till den nya containerhamnen. Det kommer att göra det möjligt att effektivt hantera gods mellan väg, järnväg och sjöfart. Kombiterminalen ska bestå av omlastningsytor och ett antal järnvägsspår som kan ta emot flera hundra meter långa tåg.

I anslutning till kombiterminalen kommer det att finnas plats för etableringar av logistikverksamhet. Verkstäder, 3-partslogistiker, lagerverksamhet är några exempel. När den nya är klar, stänger vi den i centrala Sundsvall och flyttar verksamheten till hamnområdet – logistikparken.


Bilden illustrerar hur kombiterminalen och kringliggande logistikytor kan
komma att se ut.