Järnväg

Ny järnväg i Maland
Trafikverket planerar att bygga en ny järnvägsanslutning i Maland som knyter ihop Ådalsbanan med Tunadalsbanan. Den kommer att förkorta resvägen och förenkla för tåg som ska till kombiterminalen eller hamnen.

Mer information på Trafikverkets hemsida om järnvägen i Maland>

Elektrifierad järnväg fram till Ortviken
Idag går ett järnvägsspår fram till Sundsvalls Hamn. Målet är att järnvägen ska elektrifieras och gå fram till Ortvikens pappersbruk.

Ny järnväg i Bergsåker
Trafikverket planerar också att bygga en järnvägsanslutning i Bergsåker som på ett smidigt sätt knyter ihop Mittbanan och Ådalsbanan.

Mer information om järnvägsanslutningen i Bergsåker hittar du på Trafikverkets hemsida.

När båda järnvägsanslutningarna är byggda kommer tåg effektivt kunna ta sig till och från Sundsvall Logistikpark och kringliggande industrier, utan krångliga och tidskrävande lokvändningar och växlingar. Se bilden nedan.