Detaljplan och övriga beslut

Beslut: Investering i Sundsvall Logistikpark med tillhörande containerhamn

Kommunfullmäktiges beslut 2013-06-17 om investering i Sundsvall Logistikpark

Beslut: Fortsatt utveckling av Sundsvall Logistikpark

Kommunfullmäktiges beslut 2012-06-18 om fortsatt utveckling av Sundsvall Logistikpark

 Antagen och laga kraftvunnen detaljplan

Detaljplan Sundsvall Logistikpark

Syftet med detaljplanen Sundsvall Logistikpark är att uppföra bland annat en ny containerhamn och kombiterminal med etableringsytor för logistikverksamhet.

 Laga kraftvunnen fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan Tunadal-Korta-Ortviken

Detaljplanen för Korstaverket är också antagen av kommunfullmäktige och vunnit laga kraft

Syftet med detaljplanen för Korstaverket är att uppföra bland annat en ny biogasanläggning och anpassa anläggningen till att producera el- och fjärrvärme på ett klimatsmart sätt. Detaljplanen heter DP 405.

Om du har frågor kring de gällande detaljplanerna kontakta stadsbyggnadskontorets planavdelning.

Stadsbyggnadskontorets planavdelning