Biogas

Biogas i Mellannorrland AB planerar för en utveckling av verksamheten vid Korstaverket. Målet är att få en el- och fjärrvärmeproduktion med liten klimatpåverkan samt att producera klimatneutralt fordonsbränsle genom rötning av organiskt avfall.

Ny biogasanläggning
Biogas i Mellannorrland AB är ett samarbetsprojekt mellan bland andra Sundsvall, Östersund och Hudiksvalls kommuner med målet att bygga en biogasanläggning vid Korstaverket.med ett regionalt upptagningsområde Genom att röta organiskt avfall till biogas kommer fler fordon inom hela regionen att kunna köra på ett klimatneutralt bränsle.

Naturgas (LNG – liquified natural gas)

I Sundsvall Logistikpark har vi berett plats och möjlighet för lagring av LNG. Det kan fungera som ett reservbränsle till biogasen om den inte räcker till. Platsen blir strategisk då det finns tre transportmöjligheter för naturgasen; tåg, lastbil och fartyg.

Med satsningen på en biogasanläggning och lagring av naturgas vill vi göra Sundsvall till en knutpunkt för hållbar energi.

Klimatsmart energi