Om projektet Sundsvall Logistikpark

 

Sundsvall växer!

De investeringar och den infrastruktur som planeras i Sundsvall är den största satsningen på näringsliv och miljö i Sundsvallsregionen på mycket länge. Miljardinvesteringar inom industrin sker samt att nya bostäder byggs. Det betyder att i Sundsvallsregionen sker ett enormt ökat transportbehov. För att klara den ökningen på ett hållbart sätt ställs krav på att infrastrukturen är effektiv och hållbar. Därför bygger vi Sundsvall Logistikpark.

Utvecklingen av ett effektivt och hållbart transportnav i Sundsvall är ett projekt där kommunen, Trafikverket och SCA samarbetar. Samordnare av projektet är det kommunala bolaget Sundsvall Logistikpark AB.

I projektet Sundsvall Logistikpark ingår:

Sundsvall Logistikpark:
Kombiterminal
Logistik- lager- och etableringsytor

SCA
Tillsammans med Sundsvalls Hamn AB: Containerhamn i anslutning till Tunadalshamnen
Järnvägsspår in till Ortvikens pappersbruk
Intern väg mellan Ortviken och Tunadalshamnen
Möjlighet att bygga ett framtida magasin i anslutning till kombiterminalen

Trafikverket planerar för:
Järnvägsanslutningar i Bergsåker och Maland
Elektrifiering och upprustning av industrispåret från Ådalsbanan ner till hamnen

Tillsammans har vi en gemensam tidsplan:
2014-2017 – Planeringsarbete miljöprövning och järnvägsplaner
2017-2018 – Projektering, upphandling
2018-2021 – Byggande
2021 – Drifttagande

Om bolaget Sundsvall Logistikpark AB

Sundsvall Logistikpark AB är det kommunala bolag som ska samordna utvecklingen av ett effektivt och hållbart transportnav, med kopplingar mellan väg, järnväg och sjöfart i området Tunadal-Korsta-Ortviken. Satsningen görs tillsammans med Trafikverket och SCA och är viktig både för miljön och regionens tillväxt. Sundsvall Logistikpark AB har fått i uppdrag att driva utvecklingen enligt den fördjupade översiktsplan som kommunfullmäktige har antagit och den detaljplan som har vunnit laga kraft.