Nytt nummer av Byggplats Sundsvall

I Byggplats Sundsvall kan du läsa om ökade godsvolymer på järnväg, hamnen som satsar på ökad containertrafik och om byggboomen i Sundsvall. Tidningen skickas ut till alla hushåll i Sundsvall under helgen vecka 20.

Byggplats Sundsvall nr 1 2016