Nytt nummer av Byggplats Sundsvall

I tidningen Byggplats Sundsvall, som skickas ut till alla hushåll i kommunen, kan du läsa om massor av saker som är på gång. Läs  bland annat om hur skotrar kommer till Sundsvall och andra exempel på transportupplägg där Sundsvalls hamn används.

Byggplats Sundsvall

Om du också vill ha tidningen, skicka ett mail till Marie Israelsson.