• Detaljplanerar för ny logistikpark

    2012-01-13

    Sundsvall Logistikpark detaljplanerar för att bygga en kombiterminal och containerhamn. Vi jobbar nu med samrådsredogörelsen efter att samrådstiden gick ut den 5 december 2011. 

    – Vi räknar med att kunna ställa ut detaljplanen under senvintern 2012, säger projektchef Carina Sandgren.

    Alla handlingar till detaljplanen