Bullermätningar vid Tunabäcksvägen

Under perioden 13 november – 27 november så genomför Bjerking bullermätningar vid Tunabäcksvägen i höjd med Granbacken, Sundsvall.

Syftet med mätningen är att få en nulägesbild av befintligt vägbullerbuller samt buller från närliggande industri.  Bullermätningar har under hösten även gjorts på kombiterminalanläggningen i centrala Sundsvall.  

Mätarna sätts upp längs med Tunabäcksvägen enligt markeringarna i bilden.
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Bullermätningar vid Tunabäcksvägen

KLART MED NY BYGGLEDARE FÖR LOGISTIKPARKEN

2019-08-15

Det börjar närma sig en byggstart för Sundsvall Logistikpark. Det kommunala bolaget förstärker därför organisationen med Thomas Jönsson som kommer att leda byggnationen på plats.

Under sommaren meddelade HD att logistikparkens miljötillstånd har vunnit laga kraft och nu väntar projektet på ett slutligt investeringsbeslut från kommunfullmäktige och SCA. Inför byggstart så förstärks projektet med Thomas Jönsson som byggledare.

–  Jag ser fram emot att få jobba med logistikparken. Det är ett stort och spännande projekt, säger Thomas Jönsson.

Thomas kommer senast från Norra Kajen-projektet i Sundsvall där han varit anlitad som byggledare för Sundsvalls kommuns räkning. Han har lång erfarenhet som platschef och som byggledare vid stora infrastrukturprojekt, vilket kommer väl till pass nu när Sundsvall Logistikpark snart kan påbörja byggnationen i anslutning till Tunadalshamnen.

– Nu när projektet fått en byggledare på plats så har vi passerat en viktig milstolpe och vi ser verkligen fram emot att få jobba med Thomas, säger Sven Magnusson, vd Sundsvall Logistikpark.

Thomas finns på plats från och med 2019-08-15 och kommer initialt att arbeta 50 % i projektet.


Kontakt:

Sven Magnusson, vd, Sundsvall Logistikpark AB, 070-333 36 79.

Publicerat i Nyheter | Etiketter , , , , , | Kommentarer inaktiverade för KLART MED NY BYGGLEDARE FÖR LOGISTIKPARKEN

Logistikparkens miljötillstånd vinner laga kraft

Onsdag 10 juli 2019

Idag meddelade Högsta Domstol ett positivt besked för logistikparken

Högsta Domstol meddelade idag att den positiva dom som lämnats av mark- och miljödomstolen inte kommer att omprövas. Detta betyder att logistikparkens miljötillstånd har vunnit laga kraft och nu väntar projektet på ett slutligt investeringsbeslut i kommunfullmäktige.

-Det här är en viktig milstolpe för projektet, säger Sven Magnusson, vd, Sundsvall Logistikpark.

Sundsvalls hamn kommer att byggas ut med en containerhamn, en kombiterminal med logistikytor i anslutning till hamnen samt tillhörande vägar och järnvägar.

 

 

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Logistikparkens miljötillstånd vinner laga kraft

Transportnod Sundsvall-dagen den 27 mars

Vad krävs för att uppnå säkrare, grönare och mer lönsamma transporter inom, till och från Sundsvallsregionen?

Den 27 mars är det dags för Transportnod Sundsvall-dagen på Stadshuset i Sundsvall. Dagen kommer att innehålla framtidsspaningar och trender inom transportsektorn med talare så som Jan Kyrk, affärschef, SJ, Anna Gradin, Europachef Supply Chain, Nouryon och Jasenko Omanovic (S) ledamot trafikutskottet. Transportnod Sundsvall-dagen arrangeras av Näringslivsbolaget i Sundsvall i samarbete med Sundsvall logistikpark, Sundsvalls hamn, SKIFU och Sundsvall-Timrå Airport.

Temat för dagen är säkrare, grönare och mer lönsamma transporter inom, till och från Sundsvallsregionen. Programmet vänder sig till alla med intresse av transporter i vår region: företagare, politiker och tjänstemän.

Anmälan görs på: naringslivsbolaget.se

Program för dagen

12.45 – 13.00 Registrering

13.00 – 13.10 Välkomna till dagen!

Bodil Hansson, Kommunstyrelsens Vice ordförande Sundsvalls kommun

13.10 – 13.45 Vilka trender kommer prägla framtidens transportsystem?

Ulf Magnusson, Strateg Trafikverket

13.45 – 14.10 Vi investerar för att växa – hänger infrastrukturen med?

Anna Gradin, Europachef Supply Chain på Nouryon      

14.10 – 14.40 SJ bidrar till Västernorrlands ambition om en hållbar utveckling

Jan Kyrk, Affärschef SJ

14.40 – 14.50 ”Framtidsagenterna” från årkurs 3 om utställningen framtidens transporter

14.50 – 15.20 Fika inklusive utställare

15.20 – 15.55 Vilka infrastruktursatsningar utanför Sundsvall behöver vi få på plats? Och vad är redan på gång?

Hans-Olov Åström, Utredningsledare Trafikverket, Henrik Andersson, Strategikonsult Sweco, Christin Borg, Projektledare Mittstråket, Anders Eriksson, Områdeschef Handelskammaren Mittsverige och Nina Loberg Infrastruktursamordnare Region Västernorrland

15.55 – 16.30 Vad händer hos kommunens infrastrukturägare?  

Sven Magnusson, vd Sundsvall logistikpark, Frank Olovsson, vd Sundsvall Timrå Airport och Anders Nordström, vd Sundsvalls hamn

16.30 – 16.50 Summering av dagen

Jasenko Omanovic (s), ledamot trafikutskottet och Maria Åslin, Sundsvalls näringslivsbolag och Ingela Bendrot, vd Nya Ostkustbanan

17.00 – Mingel med Afterwork

 

 

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Transportnod Sundsvall-dagen den 27 mars

Positivt besked för logistikparken

Idag, fredagen den 14 december 2018, meddelade Mark- och miljödomstolen ett positivt besked för logistikparken.

Sundsvall Logistikpark illustration

Idag offentliggjordes det att Mark- och miljööverdomstolen avslår yrkande om att Sundsvall Logistikpark tillståndsansökan ska avvisas.

Bolagets yrkande om verkställighetsförordnande har dock avslagits. Det betyder att bolaget måste vänta med byggstart tills domen vunnit laga kraft.

 

 

Publicerat i Nyheter | Etiketter , , , | Kommentarer inaktiverade för Positivt besked för logistikparken

Byggplats har nu landat i Sundsvalls brevlådor

Årets senaste nummer av Byggplats har nu delats ut till alla hushåll i Sundsvall.

Du som vill kan läsa tidningen här Byggplats 2-2018 eller på tidningens webbplats www.byggplatssundsvall.se

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Byggplats har nu landat i Sundsvalls brevlådor

Fem miljarder till infrastruktur i Sundsvall

Regeringen anslår totalt 622 miljarder kronor till infrastruktursatsningar fram till år 2029. Av dem tillfaller drygt fem miljarder projekt i Sundsvalls kommun och de ska bland annat användas till bygge av resecentrum och en ny E14-anslutning.

Avsatta statliga medel i nationell transportplan 2018-2029

 • Sundsvall C–Dingersjö, dubbelspårsutbyggnad, 2 278 miljoner kronor
 • E4 Sundsvall, kvarvarande arbete, 245 miljoner kronor
 • Dingersjö, mötesstationer och kapacitetsförstärkning, 444 miljoner kronor
 • Bergsåker, triangelspår, 322 miljoner kronor
 • Sundsvalls hamn, Tunadalsspåret, Malandstriangeln m.m., 743 miljoner kronor
 • E14, Sundsvall–Blåberget, 260 miljoner kronor
 • Resecentrum Sundsvall (statlig medfinansiering), 71 miljoner kronor
 • Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m.m., 544 miljoner kronor
 • Sundsvall–Ånge, kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder – inkl. säkerhetshöjande åtgärder, 189 miljoner kronor

Totalt: 5 096 miljoner kronor

Till detta tillkommer följande nödvändiga satsningar för Sundsvall utanför kommunen

 • Långsele – Västeraspby, reinvestering, 550 miljoner kronor
 • Ostkustbanan, etapp Gävle–Kringlan, kapacitetshöjning, 3600 miljoner
 • Söderhamn–Kilafors, ökad kapacitet, STAX 25 och lastprofil C, 102 miljoner kronor
 • Kilafors–Holmsveden, kapacitetsåtgärder, 110 miljoner kronor
 • E4, Kongberget–Gnarp, 923 miljoner kronor
 • Ostkustbanan, fyrspår (Uppsala-länsgränsen Uppsala/Stockholm), 2 366 miljoner kronor
 • Ånge–Östersund, kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder, 123 miljoner kronor

Totalt: 7 774 miljoner kronor

 

Källa: Pressmeddelande, Sundsvalls kommun

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Fem miljarder till infrastruktur i Sundsvall

Nu är nya numret av Byggplats ute!

Nu finns nya numret av  tidningen Byggplats ute där du bland annat kan läsa om vårt arbete med CEEQUAL.
Du som inte fått hem tidningen i brevlådan kan läsa den på  www.byggplatssundsvall.se eller som pdf:  Byggplats 1, 2018

Tidningen skickas ut till alla hushåll i Timrå och Sundsvall.

Byggplats 1-2018

 

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Nu är nya numret av Byggplats ute!

Fältundersökningar i Petersvik mellan 23-27 april

Under vecka 17 (23 april – 27 april) kommer Ramböll att genomföra kompletterande fältundersökningar i Petersvik. Undersökningarna sker med borrbandvagn under måndag-fredag, samt kompletteras med grävmaskin under tisdag-torsdag.

Grävmaskinen används bland annat för att ta prover av morän vid de planerade etableringsytorna. Provgroparna kommer att fyllas igen innan grävmaskinisten lämnar området.

Undersökningarna sker endast under vardagar mellan klockan 08.00-17.00.

Borrbandvagn som kommer användas vid undersökningarna

Kommer jag att påverkas om jag bor i närheten?

Borrningarna och grävningarna kommer med största sannolikhet inte att medföra störande buller vid närliggande bostadsområden.

Säkerhetsavståndet till provtagningarna är några tiotals meter och du kan vistas i området utan risk. Ni måste dock följa fältpersonalens anvisningar.

Har du frågor gällande provtagningarna
Katarina Eriksson Lindberg (provgropar), 070-548 46 07
Roger Henriksson (borrbandvagn), 070-347 35 28
Daniel Nilsson, 072-506 61 79

Frågor gällande logistikparksprojektet
Sven Magnusson, VD Sundsvall Logistikpark AB, 070-333 36 79
Magnus Borgström, projektledare Sundsvall Logistikpark AB, 060-19 22 98

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Fältundersökningar i Petersvik mellan 23-27 april

NYTT NUMMER AV BYGGPLATS SUNDSVALL

Ett nytt nummer av Byggplats Sundsvall är nu ute. Tidningen skickas ut till alla hushåll i Timrå och Sundsvall. Här kan du läsa om massor av spännande byggprojekt, samhällsprojekt och annat som händer i våra kommuner. Bland annat om hur logistikparken som hållbart transportnav för gods hänger ihop med alla de spännande infrastrukturprojekt som pågår i Sundsvall.

Klicka här för att läsa det nya numret av Byggplats

Byggplats, nr2 2017

 

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för NYTT NUMMER AV BYGGPLATS SUNDSVALL