Byggdagbok Logistikparken

Foto: Peab Anläggning

Nu är arbetet med logistikparksprojektet inne i en intensiv fas. Vi kommer i denna byggdagbok att löpande uppdatera med de arbeten som kommer att genomföras under kommande vecka.


2021

Vecka 3

 • Arbetet med dragningen av en nya färskvattentub till SCA Ortviken har varit ett kritiskt moment under hela projekttiden. Tubdragningen är nu snart färdigt och planerad inkoppling är satt till februari/mars.
 • Kulvertering av Tunabäcken är klar och bäcken rinner nu i sitt nya läge.
 • På torsdag är nästa planerade tillfälle för sprängning.
Fyllning av tubschakt
Foto: Stefan Jonsson, Peab

Vecka 2

 • På onsdag så startar arbetet med stubbrytning och flisning. Flisningen av grenar, ris och stubbar är bullrande verksamhet och kan verka störande. I bland så kommer även stenar med i flisen vilket kan låta högt.
 • Torsdag så fortsätter sprängningar för SCA-tuben.
 • Arbeten sker under ordinarie arbetstider; 06.40 – 18.00

Vecka 1

 • Jordschakt i kombiterminalen
 • Fyllning av bullervall mot Tunabäcksvägen

2020

Vecka 52-53

 • Förläggning och skyddsfyllning för färskvattentub till SCA Ortviken
 • Jordschakt i kombiterminalen
 • Fyllning av bullervall mot Tunabäcksvägen
 • Servicespräckning av block
 • Rivning hus 8 slutförs