Markundersökningar i Maland

Under december 2011 pågår markundersökningar i Västlandsdalen, Maland, där en ny järnväg ska knyta ihop Ådalsbanan med Tunadalsbanan. Det är WSP som har fått uppdraget av Trafikverket att genomföra undersökningarna. De markägare som blir berörda av undersökningen har blivit kontaktade av WSP.

Det är två undersökningar som ska göras, dels en miljöundersökning, dels en geoteknisk undersökning. Miljöundersökningen syftar till att se om marken är förorenad. När järnvägen ska byggas behöver en hel del schaktning göras och då är det viktigt att veta vad som finns i marken.

Den geotekniska undersökningen syftar till att ta reda på markens stabilitet och kvalitet. Det är för att veta hur mycket förstärkningar som behöver göras i marken för att kunna bygga järnvägen.

 Maskiner kommer att vara ute i terrängen både längs befintligt spår och i Västlandsdalen. Undersökningarna ska vara klara innan nyår.