Geotekniska undersökningar i Petersvik

Sundsvall Logistikpark och SCA jobbar nu intensivt med förberedande arbeten för att kunna bygga logistikparken. En viktig del i de förberedande arbetena är att ytterligare kartlägga de geologiska förutsättningarna, både av anläggningstekniska och kostnadsmässiga skäl. De berg- och jordmassor som finns i området ska användas för att bygga containerhamnen samt väg och järnväg till Ortviken.

Tidigare har vi gjort en översiktlig geoteknisk undersökning. Nu behöver vi veta mer om vilka mängder och vilken kvalitet det är på berg- och jordlager för att planera anläggningsarbetena.

Tider för undersökningarna
Undersökningarna kommer att pågå vardagar vecka 51 till vecka 4.

Vattenundersökningarna startar måndagen 17 december och kan, i undantagsfall, pågå till kl. 21 på kvällarna. Start kl. 7.

Landundersökningarna startar tidigast onsdagen 19 december med arbetstid kl. 7 – 18.

Inget arbete kommer att ske under jul och nyårshelgen.

Undersökningarna på land innebär att vissa vägar kommer att plogas. En banddriven grävmaskin används för provgropsgrävning och en borrbandvagn med anslutande kompressor för borrning och jordprovtagning. För undersökningarna i vatten används också en borrbandvagn, som transporteras på en flotte. Bogserbåten Bill kommer att assistera. Den bifogade kartan visar vilka vägar som kommer att plogas och var undersökningarna kommer att ske.

För er som bor i området hittar mer information under ”Närboende”