Fullmäktige beslutat att genomföra Sundsvall Logistikpark

Kommunfullmäktige beslutade 17 juni att genomföra investeringen av Sundsvall Logistikpark. Det betyder att tillsammans med SCA och Trafikverket utveckla området kring Sundsvalls hamn till ett transportnav där vi knyter ihop tåg, fartyg och lastbil.

20130618 Genomförande av Sundsvall Logistikpark beslutad av kommunfullmäktige