Arbeten i Petersvik under sommaren

Logistikparkens arbetsområde är nu stängslat och skyltat. Inför höstens anläggningsarbeten så förbereds marken och under sommaren kommer avverkning att ske.

Arbetstider
Arbeten kommer normalt att utföras måndag-torsdag mellan klockan 07.00 – 18.00 och fredagar mellan 07.00 – 17.00. Avverkning kommer att pågå under vecka 28– 32.

Vi försöker att planera våra arbeten på ett sätt så att det ska störa dig som bor i området så lite som möjligt. Vi ber även obehöriga att inte vistas inom arbetsområdet för att förhindra skador.

Intilliggande projekt

Trafikverket arbetar också i området med Tunadalsspåret under sommaren. Läs mer om deras arbeten och hur du som bor i närheten kan påverkas på Trafikverkets webbplats.