• Trafikverket kungör järnvägsplan för Bergsåker triangelspår

  2016-12-14

  Planen med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) finns tillgänglig för granskning mellan den 14 december 2016 och den 24 januari 2017. Planen omfattar även arbete i vatten så kallad vattenverksamhet, med bro över Selångersån, omdragning av Hulibäcken till nytt läge och ny trumma för Sticksjöbäcken.

  Plats för handlingar:
  Trafikverket, Nattviksgatan 8 i Härnösand samt på Sundsvalls kommun, Norrmalmsgatan 4 i Sundsvall.
  Handlingarna finns även här på hemsidan under Dokument – Aktuella handlingar

  Öppet hus:
  Tisdagen den 17 januari 2017 på Bergsåkers Folkets Hus, Västra Vägen 105, Sundsvall. Representanter från projektet finns på plats kl. 17-20. Vi berättar om projektet, svarar på frågor och tar del av dina synpunkter. Vi kommer att hålla en allmän information kl. 18:30. Vi bjuder på fika. Välkommen!

  Synpunkter: Dina synpunkter ska ha inkommit till Trafikverket Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge eller investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 24 januari 2017. Ange diarienummer TRV 2015/35759

   

  Mer information hittar du på Trafikverkets hemsida
  http://www.trafikverket.se/bergsaker

   

   

   

  Dela denna nyhet
 • Vi vill öka tågtransporterna

  2016-12-07

  Ett nytt nummer av Byggplats Sundsvall är ute. I det numret kan du läsa om Sandahls Goods & Parcel som vill öka tågtransporterna till och från Sundsvall. De driver kombiterminalen i Sundsvall på uppdrag av Sundsvall Logistikpark AB

  ”Det är oerhört glädjande för oss att få det här uppdraget. Sundsvall ligger bra geografiskt i och med att det binder ihop Jämtland och Norrlandskusten. Det gör det lättare att jobba som vi vill, med tågtransporter så långt det är möjligt och med lastbildar enbart på kortare sträckor, säger Johan Ebefors, som är vd på företaget.”

  Gods som ska till flera hundra företag kommer till Sundsvalls kombiterminal varje dag. Godset har rest en lång väg och den sista biten ut till slutkunden blir det lastbil. Mer gods skulle kunna transporteras på järnväg till och från Sundsvallsregionen om kombiterminalen kunde ta emot fler tåg. Därför behöver den flyttas till logistikparken. Det är viktigt för miljön.

  ”Jag tror att det är jättebra om fler intresserar sig för vad det är som står i butikernas hyllor och funderar på hur det har kommit dit. Privatpersoner kan ifrågasätta och beställare kan ställa krav. Tillsammans kan vi åstadkomma en förändring”, säger Johan Edefors.

  Läs hela artikel och allt annat som händer i Sundsvall i senaste numret av Byggplats Sundsvall.

  Dela denna nyhet
 • Logistikparken i samtal om Nya Ostkustbanan i Riksdagen

  2016-12-06

  – För lite fokus på godstransporterna, säger Skogsindustrierna. – För att öka kombitrafiken behöver vi flytta kombiterminalen från centrala Sundsvall till logistikparken och knyta ihop den med hamnen, säger Sundsvall Logistikpark.

  Nya Ostkustbanan arrangerade ett ”rundabordssamtal” om Sveriges längsta flaskhals, 27 mil, i Riksdagen den 23 november 2016. Sundsvall Logistikpark medverkade för att berätta om situationen i Sundsvall, om järnvägsanslutningarna till Sundsvalls hamn och logistikparken, som snabbt behöver byggas för att klara den över 100 procentiga godsvolymökningen som kommer att ske inom fem år i regionen.

  Sveriges största industrisatsning, Östrand massafabrik,  sker just nu i regionen  och genererar 4 miljarder i nettoexportvärde varje år. Investeringar sker även i andra industrier vilket genererar ett enormt ökat transportbehov. Endast en bråkdel av allt långväga gods som kommer till Sundsvall går idag på järnväg. För att öka järnvägstransporterna behöver vi flytta kombiterminalen till logistikparken. För att klara den enorma transportökningen på ett hållbart sätt behövs logistikparken och därmed rationella järnvägsanslutningar.

  Det var stort intresse i Riksdagen när Nya Ostkustbanan samtalade om hållbara transporter. Medverkade gjorde:

  Mattias Goldmann, vd Fores
  Karolina Boholm, transportdirektör Skogsindustrierna
  Per Bill, landshövding Gävleborg
  Marie Israelsson, Marknads- och kommunikationsansvarig Sundsvall Logistikpark,
  med flera.

  Se hela rundabordsamtalen och intervjuer med några av de medverkande på Nya Ostkustbanans webplats.

  Dela denna nyhet
 • Vill du bygga en del av logistikparken?

  2016-12-06

  Nu handlar vi upp projektering och byggande av en del av logistikparken. Hela logistikparken innefattar kombiterminal, etableringsytor och en containerhamn. Sundsvall Logistikpark AB bjuder nu in att lämna anbud för att detaljprojektera och bygga kombiterminalen och etableringsytorna.

  Totalentreprenaden innebär bland annat stora markarbeten och schakter, industrispår, vägar, ledningsarbeten, terrängmudulering med mera. Arbetet kommer att genomföras i samarbete med SCA, Sundsvalls Hamn AB och Trafikverket.

  Sista dag för att lämna in anbud är 2017-01-17.

  Hela förfrågningsunderlaget ligger på E-avrop.

  Dela denna nyhet